Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LRQA

Försäkran av leveranskedja.

Er leveranskedja är inte starkare än den svagaste länken.

Get in touch

Översikt

Det blir allt viktigare för organisationer att kunna kontrollera viktiga risker och komplexitet i sin leveranskedja. Komplexa leveranskedjor som kan spänna över flera länder och kontinenter innebär en markant risk för alla organisationer.

De största riskerna rör huruvida företag i er leveranskedja har effektiva riskhanteringsprogram, som stödjer era bestämmelser. Det krävs strikt ledning av leveranskedjan för att förbli konkurrenskraftig och upprätthålla lönsamhet. Era leverantörers framgångar eller misslyckanden kan påverka ert företags rykte, varumärkets värde och uppfyllande av gällande lagar.

Parallellt med detta sätts allt större fokus på säkerställa information i leveranskedjan och tredjepartshantering, med tanke på ökad utkontraktering, ökningen av molnbaserade datatjänster och BYOD-policys (Bring Your Own Device). Enbart dessa faktorer gör att det är allt svårare för organisationer att skydda en av sina mest värdefulla tillgångar – data.

LRQA:s förfarande hjälpte DB Schenker i Malaysia att säkerställa fortsatt arbete med att förstärka säkerheten i leveranskedjan.

Wolfgang Laabs

Verkställande direktör, DB Schneker Logistics, Malaysia

Organisationsfördelar

Våra specialanpassade kundspecifika utvärderingslösningar ger en högre försäkransnivå som överstiger era certifierade ledningssystem. Med detta förfarande får ni tryggheten i att de företag som ingår i er leveranskedja konstant arbetar enligt era högt ställda specifikationer.

 • Hantera risker i leveranskedjan
 • Identifiera områden för förbättring
 • Varumärkesrykte och intressentengagemang
 • Etiskt val av leverantörer
 • Dataanalys och insikt som driver på konkurrensfördelar

Det är därför som företag tar ledning och certifiering av leveranskedjan på största allvar. Effektiv ledning av leveranskedjan kan vara en verklig utmaning, oavsett om det gäller hållbara leveranser, identifiering och validering av era leverantörer eller etiska leveranser. LRQA kan hjälpa er att identifiera och mildra potentiella risker och tillhandahålla nödvändig certifiering för att flytta fram strategierna för er leveranskedja.

Efter den inledande undersökningen och samtalen kan LRQA hjälpa till att utforma affärslösningar som tas fram speciellt för ert företag, för att säkerställa att certifieringstjänsten baseras på just era affärsbehov.

Det finns mycket man kan göra för att underlätta för företag att effektivt reducera riskerna i sin leveranskedja, samtidigt som man drar nytta av alla de möjligheter som skapas i en framgångsrik leveranskedja.

Våra tjänster inom certifiering av leveranskedjan omfattar:

 • Leverantörsverifiering
 • Etiska och hållbara leveranser
 • Dataskydd
 • Specialbeställd andraparts certifieringsplan för leveranskedjan ska innehålla både plats- och fjärrleveranskapacitet
 • Trendanalyser och därmed bättre insikt med hjälp av data från certifieringen av leveranskedjan
 • Myndighetstjänster
 • Produktreturutvärdering

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag