Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LRQA

Riskhantering

Dämpa era risker med specialanpassade lösningar.

Get in touch

Översikt

Det finns risker inom alla organisationer och dessa risker måste identifieras, bedömas och hanteras för att dämpa effekterna av skadeverkningar, oavsett om det härrör från interna eller externa källor.

Våra tjänster är kopplade till era strategiska mål, vilket ger oss möjlighet att bidra till en minskning av riskerna och förbättrad effektivitet i era ledningssystem, för att driva på kontinuerliga verksamhetsförbättringar och konkurrensfördelar.

LRQA:s energieffektivitetsutvärdering genomfördes av experter som hade god kunskap om vilka aspekter som är viktiga för vårt företag.

Amila Sampath

Anläggningschef – Ekala Tyre Division 01, Camso Loadstar

Organisationsfördelar

Genom vårt hängivna arbete inom processeffektivitet och verksamhetsförbättring som stödjer företag över hela världen, innebär våra tjänster inom verksamhetsförbättring och riskhantering att ni får tillgång till specialbeställda lösningar som hjälper er att:

  • Hantera verksamhetsförbättring och minska riskerna
  • Förbättra produktivitet och affärssmidighet
  • Reducera kostnader
  • Ökad tydlighet rörande risker och förbättringsområden

Våra riskhanteringstjänster omfattar:

  • Effektiv förebyggande åtgärd

Förbättringar av organisationens processer för att eliminera orsakerna till brist på överensstämmelse eller andra oönskade situationer.

  • Riskbedömning och tillbudsundersökning

Tjänster inom utvärdering av processrisker och undersökning av tillbud är inte begränsat till hälsa och säkerhet eller informationssäkerhet. Våra tjänster skräddarsys för att utvärdera era specifika risker, oavsett om dessa är interna, externa, kund- eller leverantörsrelaterade eller förändrad lagstiftning.

  • Riskidentifiering, analys och utvärdering
  • Förberedelse och hantering av riskregister
  • Riskövervakning och kontroll
  • Riskdämpning och överföring

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag