Skip content

V roce 2020 byli zákazníci společnosti LRQA nuceni podstupovat digitální audity. Pro mnohé to představovalo nové a nejisté prostředí.

V roce 2021 jsme použili kvalitativní přístup za účelem pochopení, jak funguje proces vzdáleného auditu a kontrol v praxi, jakým výzvám čelíme a jak by mohla vypadat budoucnost.

V květnu a červnu 2021 jsme se dotázali 20 členů globálního týmu auditů a kontrol společnosti LRQA a 20 globálních zákazníků s cílem pochopit, jak jim jejich zkušenost se vzdáleným digitálním auditem pomohla zajistit kontinuitu podniku a jak by mohla vypadat nová budoucnost poskytování této smíšené služby.

A toto jsme se dozvěděli:

1. Naši lidé a naši zákazníci se rychle přizpůsobili.

I když zpočátku byla ohledně fungování digitálních auditů určitá nejistota, většina lidí uvedla, že jejich zkušenost splnila či překročila očekávání a nyní jsou digitální audity jednoduše součástí jejich běžných postupů.

Ohromně pomohla skutečnost, že společnost LRQA již dříve nastoupila cestu směrem k digitálním auditům –zákazníci cítili jistotu a již byly připraveny k použití pracovní postupy a rámec. Aplikace LRQA Remote pomohla zákazníkům zachovat si jistotu, že jejich údaje jsou řádně zabezpečeny. Řada z nich uznala, že společnost LRQA byla v nabídce poskytování těchto služeb napřed.

Digitální audity jsou nyní široce přijímány jako součást hybridního modelu zajištění služeb.

2. Kvalita provádění je vysoká – avšak stále je prostor ke zlepšení.

Obecně si zákazníci digitální audity pochvalují. Nicméně není přesně dáno, co lze a má být prováděno digitálně, a co musí být zajištěno osobně. Je přímo na pracovnících společnosti LRQA, aby ve spolupráci se zákazníky vytvořili individuální plány optimálního mixu osobních a digitálních auditů.

3. Ukázala se zřetelná řada výhod.

Od vypuknutí pandemie řada podniků učinila kroky k zajištění uhlíkové neutrality. Digitální audity umožňují společnosti LRQA poskytnout zákazníkům podporu na jejich cestě za tímto cílem.

Pro mnohé – zákazníky i naše pracovníky – mají digitální audity jeden zásadní přínos. Více času stráveného doma a lepší vyvážení pracovního a osobního života. Méně cestování poskytuje lidem více času na mimopracovní aktivity, které jsou pro ně důležité.

Rovněž se zjednodušil postup poskytování služeb, díky čemuž je auditní proces pro naše zákazníky méně rušivý a díky vyšší efektivitě jim šetří čas a peníze.

4. Odhalení skutečného potenciálu nás teprve čeká.

Zatímco stávající proces digitálních auditů stále jaksi spoléhá na dovednosti zručných operátorů kamer, nově objevované technologie umožní proces neustále zjednodušovat. Zákazníci společnosti LRQA zmínili vše od kontinuálního monitoringu přes drony a roboty až po VR technologie, které v budoucnu umožní vytvoření komplexního procesu.

Mnohým také přišla globální použitelnost digitálního procesu velmi zajímavá – nejenže se nyní mohou v rámci procesu spojit s odborníky společnosti LRQA po celém světě, ale také mohou provádět audity více zařízení ve více zemích z pohodlí svého domova.

5. Stále nás čeká spousta práce.

Jednou z výzev, kterým v našem odvětví čelíme, je pomalé přizpůsobení některých regulačních úřadů rychlé změně. Společnost LRQA může úřadům pomoci při prokázání úrovně podrobností, kterých lze prostřednictvím digitálních auditů dosáhnout, a urychlit tak jejich schválení.

Můžeme vytvořit lepší rámce, abychom pomohli zajistil připravenost našich pracovníků i našich zákazníků a maximální možnou efektivitu procesu digitálních auditů.

Můžeme vyřešit drobnější problémy jako stabilizaci kamer, abychom omezili pocit nevolnosti z pohybu, a vytvoření standardu pro rozlišení kamer, které uleví očím i žaludku!

Nemůžeme ovlivnit problémy s připojením v odlehlých oblastech, ale můžeme využít rozvoje technologií se zvyšující se stabilitou a rychlostí dokonalejších sítí 5G jako součásti naší digitální budoucnosti.

PŘÍPADOVÉ STUDIE