Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU KONTINUITY PODNIKÁNÍ DLE ISO 22301

Připravte se na neočekávané.

Management kontinuity podnikání pomáhá organizacím plánovat pro případ neočekávaných událostí, řídit rizika a chránit svůj majetek.

Přehled

Systém managementu kontinuity podnikání certifikovaný společností LRQA dle ISO 22301 připraví firmy na nejhorší situace; například na výpadek výpočetní techniky, personální či telekomunikační mimořádnou událost, teroristický útok, nepřízeň počasí či epidemii. ISO 22301 zavádí jasné procesy, které zajistí rychlé obnovení činnosti, a pomáhá tak zajistit konzistentní úroveň služeb pro Vaše zákazníky a zainteresované strany.

Certifikace je vhodná pro všechny druhy organizací, a díky pravidelné revizi standardu ISO 22301 každých pět let, bude Váš systém připraven na nejnovější hrozby a rizika. Doba pro přechod na ISO 22301:2019 byla prodloužena do 30. 4. 2023. 

Přínosy ISO 22301

Minimalizujte rizika a zmírněte dopady

Systém managementu kontinuity podnikání certifikovaný společností LRQA dle ISO 22301 pomůže organizacím identifikovat a minimalizovat hlavní rizika a omezí hrozby incidentů, dříve než k nim dojde. Identifikací potenciálních rizik Vás připraví na neočekávané události, na které budete moci rychle a rozhodně reagovat a minimalizovat tak případné prostoje provozu.

Konzistentní služby a renomé

Certifikace dle ISO 22301 zajišťuje zavedení kontrolních prostředků a procesů, díky nimž bude Vaše organizace schopna udržet „obvyklý chod podniku“ v případě katastrof a které vytváří bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance. Zajistí, že Vašim zákazníkům budou poskytovány služby na očekávané úrovni, čímž ochrání Vaše renomé.

Důvěra zákazníků a nové obchodní příležitosti

Implementace komplexního systému managementu kontinuity podnikání s pomocí globálně uznávané značky LRQA vytváří důvěru zákazníků a zainteresovaných stran a poskytuje konkurenční výhodu při získávání nových kontraktů.

Potřebujete pomoci s ISO 22301?

Společnost LRQA při auditu Vašeho systému managementu kontinuity podnikání používá osvědčené postupy v oboru a díky více než třicetiletým zkušenostem coby poskytovatel služeb v oblasti certifikace a školení jsme lídrem v zajišťování shody se standardem ISO 22301. Nabízíme služby v oblasti školení, rozdílové analýzy, posuzování a certifikace dle ISO 22301, které Vám pomohou implementovat požadavky standardu a rychle a efektivně reagovat v případě incidentu.

U společnosti LRQA zkoumáme každé riziko s analytickou přesností, uvážíme všechny možnosti a odhalíme všechny hrozby, aby procesy kontinuity podnikání podporovaly integritu Vaší značky.

Proč s námi spolupracovat?

Nezávislost

Společnost LRQA si udržuje nezávislost a nestrannost ve v rámci všech certifikačních služeb a za účelem zajištění objektivity neposkytuje konzultační služby v oblasti žádných systémů řízení. Byli jsme prvním certifikačním orgánem v UK akreditovaným britským národním akreditačním orgánem UKAS (United Kingdom Accreditation Service), demonstrujíc naši nezávislost, nestrannost a profesionalitu při zajišťování certifikačních služeb Vašich systémů managementu.

Odborné znalosti

Všichni auditoři společnosti LRQA jsou školenými a kvalifikovanými odborníky v oblasti systémů managementu, které vybíráme přesně podle potřeb Vaší společnosti, aby bylo zajištěno provedení komplexního auditu rizik Vašeho podnikání a identifikace případných neočekávaných událostí.

Chcete získat více informací o této službě?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?