Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

SMETA

Prokažte své praktiky etického obchodování.

Celosvětově uznávaný, průkopnický standard pro zlepšování etických praktik napříč dodavatelským řetězcem.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Přehled

Prodejci, spotřebitelé a orgány státní správy se stále více zajímají o etické a společenské standardy a systém SMETA se stává důležitým způsobem, jak mohou organizace bez ohledu na velikost, obor či geografické umístění prokázat, že jednají etickým způsobem. Jedná se o nejpoužívanější formát auditu etického jednání na světě a opírá se o čtyři pilíře: pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost, obchodní etika a životní prostředí.

Přínosy standardu SMETA

Snížení nákladů

Využijte standardizovaný přístup ke sdílení auditních informací – vyhnete se tak duplikování práce a ušetříte náklady.

Audit etického jednání v rámci dodavatelského řetězce

Zlepšete řízení svého dodavatelského řetězce srovnáním Vašich provozů s mezinárodními oborovými standardy.

Prověřená kvalita

Podpořte praktiky zodpovědného zajišťování zdrojů a udržitelné výrobní systémy prostřednictvím standardní metody hodnocení, která posílí renomé Vaší značky.

Potřebujete pomoci se standardem SMETA?

Společnost LRQA má schválení společnosti Nestlé poskytovat audity dle standardu SMETA. Ať už jste si vědomi konkrétních nedostatků Vašeho dodavatelského řetězce, nebo si přejete zrevidovat možnosti zlepšení Vašich obchodních praktik, společnost LRQA Vám nabízí jak spolupráci na zajištění SMETA auditu, tak spolupráci na vývoji programu, který řeší základní problémy, díky kterým zavedete do praxe měřitelná řešení.

 

Vzdálený audit: znáte své možnosti

Naše technologie nám umožňuje provádět audit vašeho podnikání na dálku a se spuštěním nástroje Sedex Virtual Assessment Tool můžete nadále prokazovat své etické a udržitelné obchodní praktiky, i když audity na místě nejsou k dispozici. Jako společnost Sedex Affiliate Audit Company (AAC) může LRQA poskytnout veškerou technickou podporu, kterou potřebujete k úspěšnému dokončení vašeho auditu na dálku, včetně prohlídky virtuálního webu a posouzení dokumentace a systémů správy webu.

Spojte se a zjistěte více o tom, jak můžete zůstat certifikovaným SMETA pomocí Vzdálených auditů.

Proč s námi spolupracovat?

Zářná historie

Společnost LRQA provádí SMETA audity od roku 2008. Naši zkušení auditoři mají technické znalosti a zkušenosti s projektovým řízením, díky čemuž dokážeme naše auditní služby přizpůsobit potřebám Vašeho podniku. 

Odborné dovednosti

Lokální znalosti a dovednosti našich auditorů jsou extrémně důležité, neboť pomáhají zajistit pohodlí Vašich zaměstnanců, takže se neobávají pravdivě vypovědět o jejich pracovních podmínkách.  

Váš podnik pomáhá společnosti LRQA pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci LRQA Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?