Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Co je EU ETS - EU Emissions Trading Systém | LRQA

Snižte své emise skleníkových plynů.

Verifikace dle evropského systému emisního obchodování (EU ETS) ukazuje Vaši neustálou snahu o snižování emisí uhlíku.

Co je to EU ETS?

EU ETS zahrnuje přidělování a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (GHG) v celé Evropské unii, přičemž limity stanoví jednotlivé členské státy. Povolenky jsou poté distribuovány do každé instalace pokryté schématem.

Fáze 3 EU ETS zavedená v roce 2013 zůstává v platnosti do 31. prosince 2020 a zahrnuje harmonizované metodiky přidělování, další skleníkové plyny a zdroje emisí. Fáze 3 EU ETS se vztahuje k nařízení Komise (EU) 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a podávání zpráv o emisích skleníkových plynů. Fáze 3 EU ETS vyžaduje, aby každé způsobilé zařízení vypracovalo roční zprávu o emisích, která vyžaduje zprávu o nezávislém ověření předloženou příslušnému regulačnímu orgánu mezi 28. únorem a koncem března každého roku (termín závisí na členském státě, v němž zařízení funguje). Zpráva ověřuje emise za předchozí kalendářní rok; s povolenkami rovnými ověřeným emisím, které se poté vzdaly.

Fáze 4 EU ETS platí pro sledované roky 2021 až 2030 a týká se prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a podávání zpráv o emisích skleníkových plynů. Zásady EU ETS Fáze 3 zůstávají po čtvrté období stejné.

Roční ověřování EU ETS3

Roční verifikace EU ETS od společnosti LRQA nabízí komplexní, opakovatelný mechanismus pro stanovení množství, monitorování a vykazování ročních emisí skleníkových plynů.

Společnosti LRQA podporuje všechny druhy provozovatelů zařízení, kteří potřebují splnit regulační požadavky 3. fáze EU ETS, včetně provozovatelů v chemickém, sklářském, metalurgickém, papírenském a rafinérském průmyslu a provozovatelů s tepelným příkonem vyšším než 20 MW.

Podle systému EU ETS3 musí operátoři předložit roční zprávu o emisích skleníkových plynů, kterou musí ověřit akreditovaný orgán do 31. března následujícího roku. Po ověření operátoři vyřadí odpovídající množství povolenek do 30. dubna příslušného roku.

EU ETS3 - Verifikace výchozího bodu

Služba LRQA EU ETS BDR Verification pomáhá organizacím získat bezplatné přidělování povolenek na emise a splňovat evropské nařízení FAR (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018 o pravidlech bezplatného přidělování) prostřednictvím robustních, reprodukovatelných mechanismů, které kvantifikují, monitorují a vykazují údaje o činnosti pro každou dílčí zařízení.

Emisní povolenky pro fázi 4 byly původně založeny na výchozích údajích (2014–2018), které vyžadovaly ověření akreditovaným ověřovacím orgánem do května 2019. Předkládání údajů musí být prováděno každých pět let. Podle tohoto požadavku musí provozovatelé, kteří chtějí získat bezplatné povolenky, nechat své bezplatné přidělení povolenek na emise ověřit akreditovaným subjektem ve stejné periodicitě.

EU ETS Ověření hlášení nového účastníka

Novými účastníky jsou provozovatelé, kteří získali povolení ke skleníkovým plynům poprvé. Pro ty provozovatele, kteří chtějí požádat o bezplatné přidělení povolenek na emise, se mohou rozhodnout pro předložení údajů týkajících se prvního celého kalendářního roku provozu. Provozovatelé, kteří žádají podle tohoto požadavku, musí mít své bezplatné přidělování povolenek na emise ověřené akreditovaným subjektem.

 

EU ETS Ověření sestavy na úrovni alokace

Služba LRQA pro ověřování EU ETS ALR pomáhá zavedeným organizacím upravit jejich bezplatné přidělování povolenek na emise, kde se jejich úroveň činnosti dílčích zařízení mění o + nebo - 15% ve srovnání se základní úrovní aktivity. Toto podání ALR se má provádět jednou ročně, do 31/03 (nebo dříve v závislosti na vnitrostátních právních předpisech každého členského státu) a musí být ověřováno akreditovaným ověřovacím orgánem ve stejné periodicitě. Ověření ALR EU ETS se obvykle provádí společně s ověřením výroční zprávy o emisích EU ETS, protože obě činnosti jsou každoroční povinností.

 

Výhody systému EU ETS

Důvěra zainteresovaných stran

Verifikací dle EU ETS prokazujete, že Vaše organizace splňuje cíle v oblasti emisí skleníkových plynů.

Snížit náklady

Můžete těžit z prodeje případných přebytků kreditu, které Vaše organizace již nepotřebuje.

Minimalizace rizik

V rámci fázové verifikace identifikujete nedostatky oproti požadavkům EU ETS, a to Vám pomůže minimalizovat riziko spojené s nesplněním požadavků.

Potřebujete pomoci s EU ETS?

Ať už se Vaše organizace setkává se systémem EU ETS poprvé, nebo přecházíte z fáze 2, nezávislá verifikace od společnosti LRQA Vám může pomoci splnit povinné požadavky na vykazování. Společnost LRQA poskytuje výroční verifikace, nové žádost a ukončení účastníků, jejich a odůvodnění a rozdílovou analýzu na 3.fázi (Phase III).

Byli jsme jedním z prvních verifikačních orgánů, který získal akreditaci pro systém EU ETS. Naše dvoufázová verifikace nám umožňuje minimalizovat Vaše riziko nesplění požadavků EU ETS a současně zkracuje omezení Vašich provozů.

Proč s námi spolupracovat?

Odborné znalosti

Ověřovatelé společnosti LRQA jsou odborníci na systémy managementu, kvalifikovaní ve všech aspektech ověřování emisí, což zaručuje provedení komplexního auditu Vašich provozů.

Bezkonkurenční zkušenosti

Auditujeme a verifikujeme významné klienty v oblastech odpadového hospodářství, technických služeb, metalurgie, těžby ropy a plynu, jaderné energetiky a státní správy. Máme hluboké znalosti, které dokážeme využít v přímý prospěch Vaší organizace.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?