Skip content
Oil Rig

Standard pro zajišťování kvality v oblasti naftového, petrochemického a plynárenského průmyslu.

Certifikace dle ISO/TS 29001:2010 představuje standard systému managementu kvality doplňující požadavky ISO 9001 pro potřeby naftového, petrochemického a plynárenského průmyslu.

ISO 29001 – Certifikace v oblasti ropného a plynárenského průmyslu

+420 222 222 241

Klikněte zde.

Přehled

Pro organizace působící v oblasti naftového, petrochemického a plynárenského průmyslu představuje certifikace dle ISO 29001 významnou příležitost ke standardizaci a zlepšení. Standard byl poprvé zveřejněn v roce 2003. Byl vyvinut organizací ISO a zástupci mezinárodního naftového, petrochemického a plynárenského průmyslu vedenými institutem American Petroleum Institute (API).

Jako přední poskytovatel certifikace systémů managementu je společnost LRQA ideálně připravena k poskytování služeb v souladu s touto mezinárodní technickou specifikací.

Přínosy ISO 29001

Osvědčené postupy

Standard ISO 29001 se pravděpodobně stane společnou celosvětovou bází pro požadavky na systémy managementu kvality v odvětví. Tím se docílí redukce či eliminace vícečetných auditů. Dosáhne se tak dalších přínosů, které se týkají snížení omezení v obchodní činnosti, omezení papírování a snížení nákladů.

Konkurenční výhoda

Organizace v rámci dodavatelského řetězce budou stále více potřebovat certifikaci dle ISO 29001, aby prokázaly svůj závazek kvality, což jim na oplátku přinese nové obchodní příležitosti.

Neustálé zlepšování

Certifikace dle ISO 29001 přispívá k neustálému zlepšování. Zaměřuje se na předcházení nedostatků a snižování odchylek a plýtvání v rámci dodavatelského řetězce, včetně nedostatků generovaných poskytovateli služeb.

Potřebujete pomoci s ISO 29001?

Společnost LRQA nabízí posouzení systému managementu dle požadavků ISO 29001, včetně rozdílové analýzya certifikace. Více než 30 let jsme předním certifikačním orgánem a poskytovatelem školení, díky čemuž jsme ideálně připraveni pomoci Vám s požadavky v oblasti ISO 29001.

Proč s námi spolupracovat?

Akreditovaná certifikace

Společnost LRQA je po léta na čele vývoje mezinárodních standardů, a proto můžeme s využitím svých jedinečných znalostí garantovat okamžité i dlouhodobé výsledky. Byli jsme prvním certifikačním orgánem akreditovaným britskou národní akreditační organizací UKAS (United Kingdom Accreditation Service), a Vy se tak můžete s důvěrou spolehnout, že splníme Vaše certifikační požadavky.

Odborné znalosti

Naši auditoři jsou odborníky na systémy managementu s hlubokými praktickými znalostmi v oboru naftového, petrochemického a plynárenského průmyslu. Naše auditory přiřazujeme podle Vašich konkrétních organizačních cílů, čímž usnadňujeme provedení komplexní kontroly Vašeho systému řízení kvality.

Váš podnik pomáhá společnosti LRQA pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci LRQA Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

Kontaktujte nás

PŘÍPADOVÉ STUDIE