Skip content
Trawler Net

Certifikace udržitelného rybolovu.

Certifikace dle standardu pro udržitelný rybolov organizace Marine Stewardship Council (MSC) osvědčuje správně vedený a udržitelný rybolov.

STANDARD UDRŽITELNÉHO RYBOLOVU MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)

+420 222 222 241

Klikněte zde.

Přehled

Společnost LRQA provedla hodnocení již více než 100 druhů a má 40% podíl na trhu, a je tak předním hráčem v oblasti certifikace udržitelného rybolovu a zpracovatelů potravin dle standardů MSC.

Certifikace dle standardů MSC pro udržitelný rybolov je komplexním procesem, který zahrnuje předběžné hodnocení, kompletní posouzení a následné výroční kontrolní audity certifikovaných rybářských společností. Standard odráží nejmodernější chápání mezinárodně uznávané vědy a správy v oblasti rybolovu.

Audity pokrývají tři základní principy, které musí rybářské společnosti splňovat – udržitelná populace ryb, minimální environmentální dopad a efektivní řízení rybolovu.

Přínosy certifikace dle standardu MSC

Prověřená udržitelnost

Spotřebitelé stále více vyžadují certifikaci udržitelnosti a sledovatelnosti mořských plodů, a certifikace MSC Vám tak pomůže zvýšit reputaci a poskytne Vám cesty k zlepšení.

Preferováno zákazníky

Získejte přístup do oblasti s rostoucím spotřebitelským zájmem a nabídněte své výrobky širšímu trhu s většími příležitostmi.

Konkurenční výhoda

Odlište se od svých konkurentů, kteří nepoužívají osvědčené postupy, a podpořte současně udržitelný rybolov.

Potřebujete pomoci s certifikací potravin dle standardu MSC?

Společnost LRQA je dlouhodobým propagátorem a podporovatelem potřeb zvýšení udržitelnosti napříč dodavatelským řetězcem mořských plodů. Máme prověřený záznam provedených certifikací MSC a hodnocení více než 100 druhů, a můžeme tak s Vámi spolupracovat, ať již standard zavádíte poprvé a žádáte předběžné hodnocení, nebo usilujete o přenos certifikace od jiného poskytovatele.

Máme také tým, který se specializuje na projekty zkvalitňování rybolovu a který Vám může pomoci zavést procesy udržitelnějšího rybolovu.

Proč s námi spolupracovat?

Odborné znalosti

Společnost LRQA nabízí zákazníkům audity bezkonkurenční řady druhů a typů mořských živočichů. Jsme odborníky nejen na ryby, ale i rybolovné systémy, plavidla a geografická omezení, kterým naši zákazníci musí čelit.

Zaměřeno na odvětví

Společnost LRQA má 40% podíl na trhu a provedla hodnocení již více než 100 druhů, a může tak uspokojit, ať již jsou Vaše požadavky a rybářská lokalita jakékoliv. Rybářským společnostem, akvakulturním producentům a zpracovatelům mořských plodů nabízíme řadu mezinárodně uznávaných auditů a kontrol, pokrývajících vše od bezpečnosti po kvalitu potravin.

Váš podnik pomáhá společnosti LRQA pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci LRQA Foundation, charitativní fond podporující technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa. 

*Touto akreditací disponuje společnost Acoura Marine. Společnost Acoura je členem skupiny LRQA.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Kontaktujte nás

PŘÍPADOVÉ STUDIE

POZNATKY