Skip content
supply chain inspection

Váš partner v oblasti managementu dodavatelských řetězců.

Pomáháme Vám optimalizovat kvalitu a náklady dodavatelských řetězců a minimalizovat rizika.

Inspekce dodavatelských řetězců

Požádat o cenovou nabídku

Ve světě neznámých se můžete spolehnout na naši pomoc.

Dnešní dodavatelské řetězce jsou rozsáhlé, často rozprostřeny přes několik zemí. Jak zajistíte, aby Vaši dodavatelé byli kvalifikovaní, dodržovali Vaše specifikace a dodávali produkty včas?

Nejsme jen poskytovatelé – my jsme partneři.

Pomáháme Vám zajistit plynulost projektů tím, že Vás zastupujeme ve výrobních závodech Vašich dodavatelů. Nejenže Vám poskytujeme aktuální informace prostřednictvím pravidelných hlášení, ale díky naší technologii vzdálených kontrol můžete průběh výroby kontrolovat sami. 

Jak Vám můžeme pomoci

Díky rozsáhlé síti auditorů a inspektorů, sídlících ve většině výrobních regionů, můžeme zajistit dozor dodavatelů na bázi projektů, na vyžádání nebo nepřetržitě. 

Více informací o našich službách se dozvíte na našich globálních webových stránkách kliknutím na níže uvedené odkazy.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

NOVINKY