Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Podmínky používání

Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním vyjadřujete souhlas s úplným zněním těchto smluvních podmínek. Pokud s těmito smluvními podmínkami zcela nesouhlasíte, neprodleně tyto webové stránky opusťte.

Žádný obsah těchto webových stránek nemá sloužit k potření nezávislosti jednotlivých subjektů. Skupina LRQA sestává ze společnosti LRQA Group Limited a jejích různých dceřiných společností a poboček po celém světě, z nichž mnohé mají název zahrnující Lloyd’s, LRQA či LR. Pro usnadnění použití těchto stránek jsou tyto výrazy a výrazy jako organizace, společnost, podnik, my, naše či její čas od času použity pro zkrácení odkazu na jeden nebo více subjektů skupiny LRQA.

Tyto odkazy nereflektují provozní či podnikovou strukturu subjektů ani vztah mezi nimi v rámci skupiny LRQA. Jednotlivé subjekty skupiny LRQA udržují navíc obchodní vztahy s mnoha klienty, dodavateli, vládními úřady a dalšími subjekty. Pro usnadnění mohou být použity termíny jako společný podnik, partnerství, spolupracující subjekt či partner, vyznačující obchodní vztah zahrnující běžné obchodní aktivity a zájmy, které však nemusí vyznačovat přesný právní vztah.

Licence

Části obsahu těchto webových stránek můžete stahovat a tisknout pro vlastní, nekomerční použití za následujících podmínek:

  • žádné dokumenty ani související grafický obsah z těchto stránek nesmí být žádným způsobem upravován;
  • žádný grafický obsah z těchto stránek nesmí být používán odděleně od doprovodného textu;
  • všechny kopie musí obsahovat oznámení o autorských právech, ochranných známkách a obchodních značkách společnosti LRQA a tuto informaci o schválení použití.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a další duševní vlastnictví veškerého materiálu na těchto webových stránkách (mimo jiné včetně fotografií a obrázků) náleží společnosti LRQA. Použití částí obsahu těchto webových stránek jiným způsobem než dle výše uvedeného odstavce je zakázáno.

© LRQA Group Services Limited 2018. Všechna práva vyhrazena.

Odkazy na jiné webové stránky a z jiných stránek

Odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytnuty výhradně pro vaše pohodlí. Společnost LRQA neprovedla prověření veškerých těchto stránek třetích stran, nemá nad nimi kontrolu a není za ně, jejich obsah či dostupnost zodpovědná. Pokud se rozhodnete některé z těchto webových stránek třetích stran navštívit, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost LRQA neposkytuje v souvislosti s těmito stránkami žádné záruky. Materiály nemají představovat definitivní radu v konkrétních situacích. Všechny předpokládané záruky a podmínky jsou v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony vyloučeny.

Společnost LRQA nepřebírá žádnou odpovědnost a v rozsahu povoleném příslušnými zákony vylučuje veškerou odpovědnost ve spojitosti s přístupem na tyto webové stránky a s jejich použitím, mimo jiné včetně odpovědnosti za chybný, nepřesný, neúplný, zavádějící nebo urážlivý obsah.

Rozhodné právo a jurisdikce

Uplatňování případných nároků vyplývajících z návštěvy těchto webových stránek nebo v její souvislosti budou výhradně v řízení anglických soudů. Tyto smluvní podmínky se řídí anglickými zákony.

Chcete se na nás obrátit?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?