Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Postup, doba trvání a náklady na certifikaci iso 9001

Jak probíhá certifikace ISO 9001

Buďme v kontaktu

Přehled certifikace ISO 9001

Kvalita, efektivita a spokojenost zákazníků jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch společnosti - základem je certifikovaný systém řízení kvality (QMS) podle normy ISO 9001.

Co je to certifikace ISO 9001?

Certifikace je v podstatě postup, jehož cílem je potvrdit, že vaše organizace splňuje určité požadavky. V oblasti řízení kvality je ISO 9001 příslušnou a celosvětově uznávanou normou. Získáním certifikace ISO 9001 společnost potvrzuje, že splňuje požadavky této normy.

Na této stránce se dozvíte, jaké kroky se na cestě k úspěšné certifikaci ISO 9001 provádějí a s jakými časovými a finančními náklady byste měli počítat.

Postup certifikace ISO 9001

 1. Vítejte v LRQA

  Dáme si na čas, chceme poznat vás a vaše obchodní cíle a společně určit další průběh procesu. Dostane se vám od nás rozsáhlého plánování. V případě potřeby provedeme předběžný audit nebo převezmeme již existující certifikaci.

 2. Předběžný audit

  V rámci předběžného auditu společně ověříme, zda váš systém řízení kvality (QMS) již splňuje všechny požadavky normy ISO 9001 a zda je možné jej certifikovat.

  Předaudit není povinnou součástí certifikačního procesu, ale příležitostí, jak se optimálně připravit na závěrečnou certifikaci a předem odhalit a zlepšit případné body a rizikové faktory.

  Tímto způsobem začnete certifikační audit dobře připraveni.

 3. Převzetí certifikace

  Pokud je vaše společnost již certifikována jiným certifikačním orgánem, můžeme vám pomoci s rychlým a obvykle snadným převzetím. Společně s vámi zkontrolujeme:

  • Zprávy o stávajících návštěvách
  • Změny ve společnosti nebo v systému řízení kvality
  • Zprávy z auditů od interních a externích auditorů
  • Nápravná a preventivní opatření
  • Přezkoumání ze strany vedení
  • Informace o stávající certifikaci, jako je rozsah a doba trvání podpůrných auditů
  • Pokud se na konci hodnocení nevyskytnou žádné nevyřešené problémy, vydáme vám nový certifikát a sestavíme s vámi program dozorových auditů.
 4. První fáze auditu - Audit systému a podmínky pro uvedení do provozu

  Během první fáze certifikačního auditu auditor LRQA prověří strukturu vašeho systému řízení, příručku, procesní prostředí a posloupnost a vzájemné působení vašich procesů.

  V diskusi s vaším vedením zjistíme, jaká je orientace vaší společnosti a vypracujeme důkladný přehled o silných a slabých stránkách vaší organizace. Tímto způsobem identifikujeme potenciál pro zlepšení, který vám poskytne skutečnou konkurenční výhodu. Kromě toho se zabýváme vaším (předběžným) přezkoumáním hospodaření a interními audity. Ve spojení s obchodními cíli tyto informace zohledníme v dalším kroku auditu.

  Po prohlídce společně s vámi stanovíme další postup auditu. Případná slabá místa můžete do dalšího kroku auditu zlepšit.

 5. Druhá fáze auditu - Praktické provádění

  Ve druhé fázi zkontrolujeme, jak jste implementovali požadavky na váš systém řízení. Na základě rozsahu auditu sestavíme pro tento účel tým auditorů. Vše budete vědět předem, abyste si mohli připravit potřebné plány.

  Zpočátku provedeme pohovor s vaším vedením. Poté zkontrolujeme části systému řízení, které poskytují základní informace. Podíváme se na praktickou aplikaci na místě.

  Ten slotte overhandigen wij u het volledige auditrapport met een samenvatting voor uw directie.

  Nakonec předáme kompletní zprávu z auditu se shrnutí pro vaše vedení.

  • Pokud nejsou zjištěny žádné odchylky, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát, který je platný po dobu tří let.
  • Pokud jsou zjištěny odchylky, musí být náležitě řešeny a znovu námi posouzeny v rámci následného auditu. Pokud byly neshody úspěšně vyřešeny, obdržíte certifikát po provedení následného auditu.

  Tip od LRQA: Zpráva z auditu obsahuje jednoduchý přehled možných silných a slabých stránek. Váš auditor LRQA vás také upozorní na možnosti zlepšení.


 6. Každoroční audit pro udržení certifikace

  Následný audit dílčích oblastí vašeho systému řízení se uskuteční nejpozději 12 měsíců po ukončení úvodního auditu. Jsou možné kratší intervaly, 6 nebo 9 měsíců. Na závěr opět obdržíte zprávu z auditu se shrnutím pro vaše vedení.


  Tip od LRQA: Roční audity mají sloužit především vaší společnosti. Za tímto účelem se váš auditor zaměřuje na důležité kritické aspekty, jako je spokojenost zákazníků nebo vliv vašeho systému řízení na výsledky vašeho podnikání. Vaše cíle a aktuální problémy jsou pro proces auditu stěžejní.

 7. Zaměření auditu - plánování do budoucna

  Před recertifikací sestavíme výsledky pro vaše vedení:

  • Jak se váš systém řízení vyvíjel od prvního auditu?
  • Jakého pokroku bylo dosaženo?
  • Zvažujeme klíčové body vaší podnikatelské strategie.

  Výsledky budoucího plánování zohledníme při plánování auditu. Tímto způsobem můžete úspěšně zahájit nový certifikační cyklus (recertifikaci) v průběhu tří let. Proces certifikace pak začíná znovu.

Doba trvání certifikace ISO 9001

Jak dlouho trvá certifikace ISO 9001?

Na otázku týkající se doby trvání certifikace ISO 9001 nelze odpovědět obecně, ale závisí na různých faktorech.

 • Velikost vaší společnosti, např:

         - Počet poboček

         - Počet zaměstnanců

 • Velikost nebo složitost procesů
 • Interní kapacity
 • Existující know-how systémů řízení kvality podle ISO 9001

V průměru potřebujeme na celý proces certifikace přibližně 3-6 měsíců. Tato doba však může být za určitých okolností kratší nebo delší.

Obecně platí, že čím větší a složitější je vaše společnost nebo čím více pracovišť chcete certifikovat, tím více času potřebujete na naplánování certifikace podle normy ISO 9001.

Rádi s vámi probereme proces a délku trvání certifikace.

Tip od LRQA: Chcete-li ušetřit čas a úsilí při tvorbě postupů, procesů a dokumentace, je dobré integrovat různé normy.

Náklady na certifikaci ISO 9001

Kolik stojí certifikace ISO 9001?

Náklady nelze obecně stanovit. Rozhodujícím faktorem je velikost vaší společnosti a z toho vyplývající náklady.

 • Kolik máte provozoven?
 • Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti?
 • Kromě toho má na náklady vliv i odvětví.
 • Roli hraje také to, zda je vaše společnost již certifikována.

V každém případě má smysl si předem promluvit s některým z našich pracovníků, abychom vás mohli lépe poznat a připravit nabídku přesně na míru vaší společnosti.

Chcete získat více informací o této službě?

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?