Skip content

LRQA erhåller ackreditering enligt ISO/IEC 27001:2022

Efter en framgångsrik utvärderingsprocess har LRQA, en ledande global partner, beviljats global ISO 27001:2022-ackreditering från United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

ISO 27001 är den internationella standard som definierar kraven för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). Den ger organisationer ett ramverk för att hantera informationssäkerhetsrisker.

Standarden är allmänt erkänd som ett globalt riktmärke för bästa praxis inom informationssäkerhet och i oktober 2022 uppdaterades den för att återspegla det förändrade hotlandskapet. Som ett ackrediterat certifieringsorgan kan LRQA nu erbjuda UKAS-ackrediterad ISO 27001:2022-certifiering och kommer att stödja befintliga kunder i deras övergång till den nya versionen av standarden, liksom organisationer som söker initial certifiering.

Organisationer med befintliga ISO 27001:2013-certifikat har fram till den 31 oktober 2025 på sig att övergå, och från och med den 1 maj 2024 måste alla nya godkännanden och förnyelser ske enligt den nya versionen av standarden.

Shirish Bapat, Technical Product Manager (Information Security), kommenterade: "Vi är mycket glada över att ha säkrat ackreditering enligt ISO 27001:2022 från UKAS - det är ett erkännande av våra revisorers kompetens och expertis och visar att vår övergångsprocess är effektiv. Detta ger våra kunder förtroende för att de har valt rätt partner för att stödja deras resa mot ISO 27001:2022-certifiering, vilket hjälper dem att minska riskerna och ta vara på möjligheterna till ständiga förbättringar."

LRQA erbjuder ett omfattande utbud av ISO 27001-tjänster för att uppfylla dina unika krav, oavsett om du redan är certifierad och vill övergå eller söker en första certifiering. Våra tjänster täcker varje steg i processen, från utbildning och gapanalys till certifiering och integrerade utvärderingar. Vi finns här för att hjälpa dig i varje skede för att säkerställa en smidig och framgångsrik resa mot ISO 27001-certifiering. Ta reda på mer om detta.