Skip content
Healthcare and Medical

Säkerställa åtkomst till marknaden för medicinteknisk utrustning.

Säkerställ överensstämmelse med regelverket för medicinteknisk utrustning med certifiering och utbildning från LRQA.

Medicin

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Stödjer er lansering av medicinteknisk utrustning som uppfyller kraven

Branschen för medicinteknisk utrustning går in i en period med de törsta regelförändringarna sedan 1990-talet. Även om de nya tekniska reglerna kommer att innebära omfattande förändringar för tillverkarna, så kommer det även att innebär stora förändringar som är avsedda arr förbättra patientsäkerheten och införandet av mer innovativa lösningar inom medicinteknisk utrustning.

Våra tjänster inom medicin

Vi är medvetna om att alla organisationer är unika och vi är medvetna om att vilken påverkan de nya reglerna för medicinteknisk utrustning har på er verksamhet beror på hur komplex just er organisation är. Vi tar oss tid att förstå er organisation och vi använder mycket exakta analyser för att uppnå bästa möjliga resultat för er och era kunder.

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa din organisation?

Övergång till LRQA

NYHETER