Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Medicin

Säkerställa åtkomst till marknaden för medicinteknisk utrustning.

Säkerställ överensstämmelse med regelverket för medicinteknisk utrustning med certifiering och utbildning från LRQA.

Läs mer om våra olika tjänster

Stödjer er lansering av medicinteknisk utrustning som uppfyller kraven

Branschen för medicinteknisk utrustning går in i en period med de törsta regelförändringarna sedan 1990-talet. Även om de nya tekniska reglerna kommer att innebära omfattande förändringar för tillverkarna, så kommer det även att innebär stora förändringar som är avsedda arr förbättra patientsäkerheten och införandet av mer innovativa lösningar inom medicinteknisk utrustning.

Våra tjänster inom medicin

Vi är medvetna om att alla organisationer är unika och vi är medvetna om att vilken påverkan de nya reglerna för medicinteknisk utrustning har på er verksamhet beror på hur komplex just er organisation är. Vi tar oss tid att förstå er organisation och vi använder mycket exakta analyser för att uppnå bästa möjliga resultat för er och era kunder.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

Så här kan vi hjälpa till

Våra innovativa helhetslösningar hjälper våra kunder att styra i ett snabbt föränderligt risklandskap – från oberoende tredjeparts revision, certifiering och utbildning till konsulttjänster, teknologi för säkerhet i realtid, och datadriven transformation av leveranskedjan - och ser till att de utformar sin egen framtid istället för att låta den forma dem.

NYHETER

Våra senaste uppdateringar

Läs fler nyheter

Läs mer om våra olika tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag