Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Προστιθέμενη αξία για τον ιατρικό εξοπλισμό.

Εξασφαλίστε την συμμόρφωσή σας με τις απαιτήσεις των σύνθετων νομοθετικών πλαισίων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες

Υποστήριξη της παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων.

Η βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων βιώνει τις σημαντικότερες νομοθετικές αλλαγές από τη δεκαετία του 1990. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργεί πολυσύνθετες προκλήσεις για τους κατασκευαστές, αλλά και ουσιώδεις αλλαγές για την ασφάλεια των ασθενών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Υπηρεσίες ιατρικού κλάδου.

Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και οι επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα του. Αφιερώνουμε χρόνο και αναλύουμε διεξοδικά τις ανάγκες σας πετυχαίνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα για εσάς και τους πελάτες σας.

Blue

Εκπαίδευση στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η LRQA παρέχει σεμινάρια σχετικά με το ISO 13485:2016, το διεθνές πρότυπο ποιότητας που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004.

Βρείτε το κατάλληλο σεμινάριο.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ένα μεγάλος εύρος υπηρεσιών από τον ανεξάρτητο έλεγχο, την πιστοποίηση και επιθεώρηση και την εκπαίδευση μέχρι τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και την τεχνολογία διασφάλισης σε πραγματικό χρόνο και τον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας με την αξιοποίηση δεδομένων (data), οι καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε βοηθούν τους πελάτες μας να ανταπεξέλθουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, διασφαλίζοντας πως εσείς θα έχετε τη δύναμη να διαμορφώσετε το μέλλον σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;