Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Processorer

Specialanpassad certifiering och varumärkesskydd inom processer.

I takt med att kundernas och handlarnas krav på säker, högkvalitativ mat som produceras på ett hållbart och etiskt sätt ökar driver detta på förändringar genom hela leveranskedjan, därför är det viktigt att se till att ert företag har rätt certifieringspartner.

För mer information om våra tjänster

Er leveranskedja för livsmedels är inte starkare än den svagaste länken.

För flera år sedan var livsmedelssäkerhet primärt ett problem på fabriksgolvet. Idag innebär utvecklingen inom den globala leveranskedjan att hållbarhet, spårbarhet och etisk handel måste uppfyllas för att tillgodose intressenterna.

I en tidsålder där sociala media nästa omgående kan driva på globala trender eller förstöra rykten är det av yttersta vikt att man kan säkerställa att man arbetar i en miljö där man i så hög grad som möjligt kan reducera riskerna, både för varumärket och affärerna.

Det är inte enkelt att uppfylla dessa krav, men genom att samarbeta med rätt certifieringspartner kan er verksamhet reducera revisionsbördan och dra fördel av robustare revisionsprogram.

Interested in finding out how we can help your organisation?

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag