Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μεταποίηση

Προσαρμοσμένη αξιολόγηση και προστασία εμπορικού σήματος.

Καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών και των εμπόρων για ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας απαιτούν αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα, είναι πλέον σημαντικότερο από ποτέ να συνεργάζεστε με τον κατάλληλο οργανισμό για την πιστοποίησή σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της.

Πριν από χρόνια, η ασφάλεια των τροφίμων ήταν το κύριο μέλημα ενός εργοστασίου. Σήμερα, η συνεχώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα απαιτεί να διευθετηθούν θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την ιχνηλασιμότητα και το ηθικό εμπόριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Παράλληλα, σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν παγκόσμιες τάσεις ή καταστρέφουν ακαριαία τη φήμη επιχειρήσεων, έχει καθοριστική σημασία να περιορίσετε δραστικά τους κινδύνους.

Η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις δεν είναι εύκολη, αν όμως συνεργαστείτε με τον κατάλληλο φορέα αξιολόγησης, μπορείτε να περιορίσετε τις ελεγκτικές επιβαρύνσεις και να επωφεληθείτε από ένα ισχυρότερο πρόγραμμα επιθεώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;