Skip content

1 10 22 Resultat

 • Assurance 4.0

  Assurance 4.0 hjälper organisationer att navigera i det föränderliga landskapet, med fokus på nya risker och möjligheter kring ESG, integritet i leveranskedjan och cybersäkerhet.

  Läs mer
  Assurance 4.0 homepage header image v2
 • Mångfald, etik och mänskliga rättigheter

  LRQA:s certifieringstjänster inom mångfald, etik och mänskliga rättigheter hjälper er att demonstrera era åtaganden inom etiskt bästa praxis.

  Läs mer
  Diversity
 • GWO-certifiering

  Global certifiering för vindkraftföretag (GWO) hjälper medlemmarnas strävan för en olycksfri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin.

  Läs mer
  Offshore wind farm
 • HANTERING AV INFORMATIONSSÄKERHET

  Informationssäkerhet

  Läs mer
  Rainforest
 • Skapa korrekt, oberoende verifierad koldioxidpåverkan för en produkt

  Hur reducerar man en produkts koldioxidpåverkan och verifierar produktens eller tjänstens miljöpåverkan? ISO 14067-verifiering ger kunderna information.

  Läs mer
  ISO 14067 Carbon Emiss Reduction
 • Verifieringstjänster

  LRQA verifiering hjälper er att skapa förtroende och trygghet hos intressenter genom en blandning av teknisk expertis, global täckning och omfattande branschkunskap.

  Läs mer
  Cave with light
 • Hälsa, säkerhet och välmående

  LRQA:s tjänster inom hälsa, säkerhet och välmående ger er en försäkran om att era system och processer är effektiva, bidrar till långsiktig hållbarhet för er verksamhet

  Läs mer
  health-safety-wellbeing
 • Ansvarsfull förbrukning och produktion

  LRQA certifieringstjänster hjälper er att utmana, påverka och övervaka era leverantörers prestanda inom socialt och miljömässigt ansvar.

  Läs mer
  Fish Farm

Fel

Fel

Vi kunde tyvärr inte hitta något resultat.

Vi kunde tyvärr inte hitta något resultat.

Resultat av lastning