Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU

Pomożemy Ci uzyskać oznaczenie CE dla Twojego urządzenia ciśnieniowego.

Zaufaj naszemu ponaddwudziestoletniemu doświadczeniu w PED. ZWIĘKSZAJ WIEDZĘ. ZMNIEJSZAJ RYZYKO.

Zarys ogólny

Wiele krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymaga od producentów urządzeń ciśnieniowych sprzedających swoje wyroby na ich terenie zgodności z wymogami Dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych (PED 2014/68/EU).

PED zawiera zbiór podstawowych wymogów dla urządzeń ciśnieniowych. Są one różne w zależności od zakresu ciśnienia i objętości medium gazowego lub płynnego, dla jakich zaprojektowano dane urządzenie. PED nie mówi producentom, jak mają spełnić te wymogi, lecz daje im swobodę w osiągnięciu zgodności poprzez szereg różnych standardów produkcyjnych.

Wszystkie urządzenia podlegające PED są przyporządkowane do jednej bądź więcej kategorii ryzyka. Po ustaleniu, do której kategorii należy Twój sprzęt, zostanie mu przypisany odpowiedni moduł albo moduły oceny zgodności, które określają poziom zapewniania jakości oraz stopień zaangażowania strony trzeciej, w tym:

  • Kontrolę produktu, testowanie i certyfikację
  • Zatwierdzanie materiałów
  • Badanie projektu
  • Badanie typu
  • Zatwierdzanie systemu jakości
  • Zatwierdzanie personelu i procedur
  • Zatwierdzanie kwalifikacji NDT personelu

Obecnie obowiązuje wersja PED o sygnaturze 2014/68/EU, która weszła w życie 19 lipca 2016 roku. Więcej informacji na temat tych zmian znajdziesz klikając tutaj. Poprzednia wersja PED to 97/23/EC.

Korzyści z PED

Pozwolenie na obrót

Oznaczenie CE na urządzeniach przemysłowych i produktach oznacza ich zgodność z europejskimi normami zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska a tym samym pozwala na ich obrót w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uzyskując certyfikat PED możesz bez ograniczeń wprowadzać swój produkt na rynek europejski.

Wartość marki

Certyfikat PED pozwoli Ci wykazać dbałość o jakość i bezpieczeństwo Twojego produktu.

Potrzebujesz pomocy w związku z PED?

PED określa trzy drogi do uzyskania zgodności, w zależności zarówno od urządzenia jak i wyboru dostawcy:

  • Certyfikacja własna
  • Certyfikacja przez stronę trzecią
  • Certyfikacja przez stronę trzecią i certyfikacja zarządzania jakością

Strona trzecia musi być zarejestrowana jako jednostka notyfikowana i tym samym zatwierdzona przez jednostkę akredytującą. LRQA był pierwszą jednostką notyfikowaną, która uzyskała akredytację PED.*

*Wszystkie działania jednostki notyfikowanej są wykonywane na podstawie akredytacji udzielonej LRQA Verification Limited.

Dlaczego warto nas wybrać?

Jednostka akredytowana i uznana na całym świecie

Byliśmy pierwszą jednostką certyfikującą, która otrzymała akredytację Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego (UKAS) dla dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych. Wybierając LRQA będziesz współpracować z organizacją, która posiada rodowód i udokumentowane kompetencje do badania Twojego sprzętu względem wymogów PED.

Wiedza techniczna

Eksperci techniczni LRQA dogłębnie znają wymogi PED i ich uzasadnienie. Swoich inspektorów dobieramy według ich doświadczenia i znajomości branży, więc możesz mieć pewność, że będą rozumieli wyzwania produkcyjne, z jakimi się mierzysz.

Nasze wyspecjalizowane zespoły audytorów stosują podejście oparte na współpracy, w którym dużą wagę przywiązuje się do sprawnej i skutecznej oceny, aby zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu Twojej firmy. Przy pomocy wiodącej w branży metodologii, nasi inżynierowie zajmujący się zatwierdzaniem projektu, inspektorzy oraz auditorzy systemów jakości mogą Ci pomóc w przygotowaniach do certyfikacji, ocen wydajności urządzeń i dostarczyć szkolenia dla Twoich pracowników i udziałowców na temat PED.

Czerpanie wiedzy z wielu różnych standardów

Jako jednostka notyfikowana o zasięgu globalnym, pomagamy uzyskać certyfikację PED firmom z całego świata. Dzięki jednoczesnej znajomości certyfikatu ASME Boiler and Pressure Vessel Code, jesteśmy w stanie pomóc firmom dużym i małym w ich działaniach związanych z PED.

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

DOŁĄCZ DO NASZEJ LISTY MAILINGOWEJ

Connect with LRQA.

Bądź lepiej poinformowany.

Zapisz się do naszej listy mailingowej i otrzymuj najnowsze wiadomości, wskazówki i informacje o planowanych webinarach o przepisach, normach i regulacjach dotyczących produkcji.

Zapisz się klikając tutaj.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?