Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Certyfikat ISO 3834

Pokaż, że jakość Twoich procesów spawania wykracza poza wymogi ISO 9001.

Dowiedz się więcej o tej usłudze

Zarys ogólny

ISO 3834 to międzynarodowa norma określająca wymogi jakości spawania materiałów metalowych. W ISO 9001 zaznaczono, że w razie konieczności należy wyodrębnić procesy szczególne i norma ISO 3834 jest doskonałym sposobem na wypełnienie tego wymogu. 

Ponieważ jakość spawania występuje w produkcie jako wielkość przetworzona - a nie poddana inspekcji - certyfikat ISO 3834 pozwala wykazać, że procesy spawania również zostały poddane niezależnemu audytowi.

Zgodność z właściwą częścią ISO 3834 (2, 3 lub 4) jest dziś obowiązkowa dla wielu zbiorników ciśnieniowych i norm budowlanych.

Certyfikacja ISO 3834 obejmuje pięć etapów:

  1. Badanie systemu: Badanie systemów zarządzania jakością spawania w firmie pomaga wyodrębnić obszary wymagające uwagi i korekty.
  2. Kwestionariusz: Program wymaga od Ciebie wypełnienia szczegółowego kwestionariusza na temat możliwości Twojego zakładu. Obejmuje to kwalifikacje i doświadczenie wyznaczonego personelu nadzoru spawalniczego.
  3. Samodzielny audit: Na trzecim etapie przeprowadzasz samodzielny audit według listy kontrolnej ISO 3834-2.
  4. Wdrażanie i potwierdzenie: Ten audit przebiega w dwóch etapach. Etap 1 to wyodrębnienie w Twoim systemie zarządzania jakością spawania obszarów wymagających uwagi. Etap 2 to potwierdzenie wdrożenia, które polega na tym, że zespół audytorów zbada konkretne kontrakty pod kątem zgodności z oczekiwaniami klienta.
  5. Ważność: Certyfikat ISO 3834 jest ważny przez pięć lat od wystawienia. Dla utrzymania homologacji wymagany jest jednak coroczny audit kontrolny przeprowadzony przez wykwalifikowanego audytora.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu ISO 3834?

LRQA jest akredytowaną na całym świecie jednostką certyfikującą dla ISO 3834. Dla producentów, uzyskanie certyfikatu ISO 3834 od LRQA stanowi miarodajne i uznawane na całym świecie referencje, posiadające wartość handlową. Wartość ta opiera się na długiej historii naszej organizacji w certyfikowaniu spawaczy, operacji spawania i jakości procedur spawania względem szeregu norm międzynarodowych.

Możemy przeprowadzić certyfikację Twojej firmy według Części 2, 3 i 4 normy ISO 3834:

  • Część 2 - Pełne wymagania jakości
  • Część 3 - Standardowe wymagania jakości
  • Część 4 - Podstawowe wymagania jakości

Tu znajdziesz listę firm z całego świata certyfikowanych przez LRQA według ISO 3834 (EN).

Dlaczego warto nas wybrać?

Skupienie na kliencie i skierowanie na bezpieczeństwo

Chcemy się stać Twoim pierwszym wyborem jako dostawcy usług certyfikacji spawania. Naszą pasją jest dostarczanie usług zgodnych z wyznawanym przez nas etosem jakości, uczciwości i bezpieczeństwa, i popartych ogromnym doświadczeniem i wiedzą techniczną, a także osiągnięciami naszych naukowców; to pozwala Tobie i Twoim udziałowcom mieć pełne zaufanie do każdej ze świadczonych przez nas usług.

Wiedza techniczna

Eksperci techniczni LRQA dogłębnie znają wymogi ISO 3834 i ich uzasadnienie. Swoich inspektorów dobieramy według ich doświadczenia i znajomości branży, więc możesz mieć pewność, że będą rozumieli wyzwania produkcyjne, z jakimi się mierzysz.

Nasze wyspecjalizowane zespoły audytorów stosują podejście oparte na współpracy, w którym dużą wagę przywiązuje się do sprawnej i skutecznej oceny, aby zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu Twojej firmy. 

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólne działanie na rzecz bezpieczniejszego świata.

Dowiedz się więcej o tej usłudze

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?