Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Certyfikat ISO 3834

Pokaż, że jakość Twoich procesów spawania wykracza poza wymogi ISO 9001.

Zarys ogólny

ISO 3834 to międzynarodowa norma określająca wymogi jakości spawania materiałów metalowych. W ISO 9001 zaznaczono, że w razie konieczności należy wyodrębnić procesy szczególne i norma ISO 3834 jest doskonałym sposobem na wypełnienie tego wymogu. 

Ponieważ jakość spawania występuje w produkcie jako wielkość przetworzona - a nie poddana inspekcji - certyfikat ISO 3834 pozwala wykazać, że procesy spawania również zostały poddane niezależnemu audytowi.

Zgodność z właściwą częścią ISO 3834 (2, 3 lub 4) jest dziś obowiązkowa dla wielu zbiorników ciśnieniowych i norm budowlanych.

Certyfikacja ISO 3834 obejmuje pięć etapów:

  1. Badanie systemu: Badanie systemów zarządzania jakością spawania w firmie pomaga wyodrębnić obszary wymagające uwagi i korekty.
  2. Kwestionariusz: Program wymaga od Ciebie wypełnienia szczegółowego kwestionariusza na temat możliwości Twojego zakładu. Obejmuje to kwalifikacje i doświadczenie wyznaczonego personelu nadzoru spawalniczego.
  3. Samodzielny audit: Na trzecim etapie przeprowadzasz samodzielny audit według listy kontrolnej ISO 3834-2.
  4. Wdrażanie i potwierdzenie: Ten audit przebiega w dwóch etapach. Etap 1 to wyodrębnienie w Twoim systemie zarządzania jakością spawania obszarów wymagających uwagi. Etap 2 to potwierdzenie wdrożenia, które polega na tym, że zespół audytorów zbada konkretne kontrakty pod kątem zgodności z oczekiwaniami klienta.
  5. Ważność: Certyfikat ISO 3834 jest ważny przez pięć lat od wystawienia. Dla utrzymania homologacji wymagany jest jednak coroczny audit kontrolny przeprowadzony przez wykwalifikowanego audytora.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu ISO 3834?

LRQA jest akredytowaną na całym świecie jednostką certyfikującą dla ISO 3834. Dla producentów, uzyskanie certyfikatu ISO 3834 od LRQA stanowi miarodajne i uznawane na całym świecie referencje, posiadające wartość handlową. Wartość ta opiera się na długiej historii naszej organizacji w certyfikowaniu spawaczy, operacji spawania i jakości procedur spawania względem szeregu norm międzynarodowych.

Możemy przeprowadzić certyfikację Twojej firmy według Części 2, 3 i 4 normy ISO 3834:

  • Część 2 - Pełne wymagania jakości
  • Część 3 - Standardowe wymagania jakości
  • Część 4 - Podstawowe wymagania jakości

Dlaczego warto nas wybrać?

Skupienie na kliencie i skierowanie na bezpieczeństwo

Chcemy się stać Twoim pierwszym wyborem jako dostawcy usług certyfikacji spawania. Naszą pasją jest dostarczanie usług zgodnych z wyznawanym przez nas etosem jakości, uczciwości i bezpieczeństwa, i popartych ogromnym doświadczeniem i wiedzą techniczną, a także osiągnięciami naszych naukowców; to pozwala Tobie i Twoim udziałowcom mieć pełne zaufanie do każdej ze świadczonych przez nas usług.

Wiedza techniczna

Eksperci techniczni LRQA dogłębnie znają wymogi ISO 3834 i ich uzasadnienie. Swoich inspektorów dobieramy według ich doświadczenia i znajomości branży, więc możesz mieć pewność, że będą rozumieli wyzwania produkcyjne, z jakimi się mierzysz.

Nasze wyspecjalizowane zespoły audytorów stosują podejście oparte na współpracy, w którym dużą wagę przywiązuje się do sprawnej i skutecznej oceny, aby zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu Twojej firmy. 

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólne działanie na rzecz bezpieczniejszego świata.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?