Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Międzynarodowe kodeksy, standardy i regulacje

Pełna kontrola nad procesem zapewniania zgodności.

LRQA posiada wiedzę i doświadczenie, którym producenci ufają, powierzając nam zapewnianie zgodności swoich produktów z międzynarodowymi zasadami i wymogami. Know more. Risk Less.

Dzięki LRQA klienci mają dostęp do szerokiej gamy międzynarodowych usług certyfikacyjnych - i to od jednego dostawcy.

ASME

LRQA oferuje usługi w zakresie kodów ASME i jest jednym z wiodących dostawców tych usług na świecie.

Świadczymy usługi akredytacji dla wszystkich części ASME BPVC, włącznie z Sekcjami I, III, Rozdziałami 1, 2 & 3, IV, VIII Rozdziałami 1, 2 & 3, X, XI i XII. LRQA oferuje także zindywidualizowane szkolenia z kodeksu ASME.

Nasze usługi ASME obejmują:
• Doradztwo w zakresie procedur koniecznych do uzyskania certyfikatów autoryzacji ASME
• Pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu programów Zapewniania jakości (QA) oraz systemów kontroli jakości (QC)
• Pomoc w opracowaniu Podręczników jakości
• Obecność podczas oceny ASME, kolejnych ocen przy odnawianiu oraz badań
• Kontrolę wyprodukowanych komponentów przez autoryzowanych inspektorów i nadzorców
• Organizację seminariów, aby przeszkolić Twój personel w zakresie wymogów kodeksu ASME

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED 2014/68/EU) to zbiór europejskich regulacji mających zastosowanie dla określonych urządzeń ciśnieniowych i ich osprzętowania sprzedawanego w większości krajów europejskich.
Większość urządzeń ciśnieniowych musi uzyskać certyfikat od jednostki notyfikowanej (NoBo), agencji będącej stroną trzecią zatwierdzoną przez jednostkę akredytującą. 

Jako NoBo o zasięgu globalnym pomagamy producentom na całym świecie w uzyskaniu zgodności z PED i oznaczenia CE dla ich sprzętu przeznaczonego na rynek Unii Europejskiej.

Indian Boiler Regulations (IBR)

Wszystkie kotły i komponenty powiązane wytwarzane na rynek indyjski muszą spełniać wymogi Indian Boiler Regulations (IBR 1950).

Żaden materiał kotłowy bądź sprzęt nie może zostać wprowadzony na rynek indyjski bez certyfikatu wystawionego przez autoryzowaną organizację inspekcyjną poświadczającego zgodność z wymogami IBR.

LRQA przeprowadza inspekcje według IBR na całym świecie i byliśmy pierwszą niezależną jednostką autoryzowaną przez India’s Central Boiler Board do przeprowadzania w jej imieniu inspekcji IBR na terenie Indii.

Autoryzacje jądrowe

LRQA przeprowadza inspekcje jako niezależny organ strony trzeciej (ITPIA) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dla nowych budynków. Kontrolujemy zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia pod kątem norm jądrowych ASME, dyrektyw UE i kodów RCC.

Na terenie Korei Południowej posiadamy autoryzacje Korean Electric Power Industry Code (KEPIC) do kontrolowania maszynerii jądrowej i konstrukcji w obiektach energetyki jądrowej.

Homologacje krajowe

Na całym świecie obowiązują surowe normy i regulacje dla urządzeń przemysłowych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, spójrz na naszą pełną listę regulacji i norm/autoryzacji dla LRQA.

Dlaczego LRQA?

Wiedza techniczna

Rządy państw i organizacje branżowe z całego świata ufają LRQA i powierzają nam przeprowadzanie inspekcji i wystawianie certyfikatów.

 Nasi pracownicy są ekspertami branżowymi.  Wnoszą oni ze sobą jasne zrozumienie specyficznych wyzwań, norm i wymagań klienta

Inwestujemy w nasze systemy i zespoły inspektorów, aby utrzymywać akredytacje i certyfikaty na całym świecie a Tobie móc dostarczać jak najszerszą gamę usług certyfikacyjnych.

Wybierając nas na swojego eksperta technicznego wykażesz swoje zaangażowanie w odpowiednie poprowadzenie swojego projektu od najwcześniejszych, krytycznych etapów.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Hit enter to search

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?