Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Międzynarodowe kodeksy, standardy i regulacje

Zgodność z kodeksami, normami i przepisami

Nasze usługi w zakresie zgodności z przepisami i szkoleń pomagają dowieść zaangażowania w sprawy związane z jakością i bezpieczeństwem oraz zgodnością z wymogami globalnymi i regionalnymi.

Dzięki LRQA klienci mają dostęp do szerokiej gamy międzynarodowych usług w zakresie inspekcji – każda z nich jest realizowana przez tego samego usługodawcę.

Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem i wiedzą na temat branży, aby pomóc Ci osiągnąć zgodność z przepisami niezależnie od tego, czy chodzi o kodeksy, normy i przepisy międzynarodowe czy regionalne. Pomożemy dopilnować, aby Twoje produkty i sprzęt były zgodne z przeznaczeniem oraz udowodnimy udziałowcom i innym uczestnikom rynku, że bezpieczeństwo i jakość mają dla Ciebie priorytetowe znaczenie.

Nasza oferta usług w zakresie zapewniania zgodności z przepisami i szkolenia
Rządy i organizacje z całego świata powierzają firmie LRQA zadania z zakresu szkolenia, wykonywania inspekcji i certyfikowania. Nasze usługi są realizowane przez ekspertów z konkretnych sektorów, którzy dbają o zgodność ze światowymi i regionalnymi kodeksami, normami i przepisami, dzięki czemu możemy pomóc Ci spełniać wymogi od samego początku.

ASME

LRQA jest jednym z czołowych dostawców usług kontroli zgodności z kodeksem ASME.

Świadczymy usługi akredytacji dla wszystkich części ASME BPVC, włącznie z Sekcjami I, III, Rozdziałami 1, 2 & 3, IV, VIII Rozdziałami 1, 2 & 3, X, XI i XII. Ponadto LRQA oferuje indywidualnie dopasowane szkolenia dotyczące kodeksu ASME.

Nasze usługi związane z ASME:
• Doradztwo w zakresie procedur wymaganych do uzyskania certyfikatów autoryzacji ASME
• Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu programów i systemów kontroli jakości
• Pomoc w opracowaniu podręczników jakości
• Udział w kontroli, ponownych kontrolach i badaniach związanych z ASME
• Zlecanie autoryzowanym inspektorom i nadzorcom kontroli wyprodukowanych podzespołów
• Organizowanie seminariów szkoleniowych dla personelu na temat wymogów kodeksu AMSE

Usługi jednostek notyfikowanych dotyczące dyrektyw WE

LRQA jest jednostką notyfikowaną w związku z kilkoma dyrektywami WE i może wystawiać niezależne certyfikaty produktów. Dowiedz się więcej o oznakowaniu CE i dyrektywach UE tutaj.

Indian Boiler Regulations (IBR)

Wszystkie kotły i komponenty powiązane wytwarzane na rynek indyjski muszą spełniać wymogi Indian Boiler Regulations (IBR 1950).

Żaden materiał kotłowy bądź sprzęt nie może zostać wprowadzony na rynek indyjski bez certyfikatu wystawionego przez autoryzowaną organizację inspekcyjną poświadczającego zgodność z wymogami IBR.

LRQA przeprowadza inspekcje według IBR na całym świecie – byliśmy pierwszą niezależną jednostką autoryzowaną przez India’s Central Boiler Board do przeprowadzania w jej imieniu inspekcji IBR na terenie Indii.

Certyfikat ISO 3834

LRQA wydaje certyfikat ISO 3834 potwierdzający zgodność produktów spawanych z normami. Dowiedz się więcej.

Autoryzacje jądrowe

LRQA obejmuje rolę niezależnej zewnętrznej jednostki przeprowadzającej inspekcję w celu zagwarantowania zgodności z nowymi przepisami budowlanymi. Kontrolujemy zbiorniki ciśnieniowe i sprzęty względem norm jądrowych ASME, dyrektyw UE oraz kodeksów RCC.

Na terenie Korei Południowej posiadamy autoryzacje Korean Electric Power Industry Code (KEPIC) do kontrolowania maszynerii jądrowej i konstrukcji w obiektach energetyki jądrowej.

Homologacje krajowe

Na całym świecie obowiązują surowe normy i regulacje dla urządzeń przemysłowych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, spójrz na naszą pełną listę regulacji i norm/autoryzacji dla LRQA.

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED 2014/68/UE) to zbiór europejskich regulacji mających zastosowanie dla określonych urządzeń ciśnieniowych i ich osprzętowania sprzedawanego w większości krajów europejskich.
Większość urządzeń ciśnieniowych musi uzyskać certyfikat od jednostki notyfikowanej (NoBo), agencji będącej stroną trzecią zatwierdzoną przez jednostkę akredytującą. 

Jako NoBo o zasięgu globalnym pomagamy producentom na całym świecie w uzyskaniu zgodności z PED i oznaczenia CE dla ich sprzętu przeznaczonego na rynek Unii Europejskiej.

Usług związane z bezpieczeństwem na kolei

LRQA oferuje usługi w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa na kolei w oparciu o normę EN 15085.

Usługi certyfikacji turbin wiatrowych

LRQA oferuje kilka usług związanych z turbinami wiatrowymi, m.in.:

  • Certyfikację projektu turbiny wiatrowej
  • Certyfikację typu turbiny wiatrowej
  • Certyfikację podzespołów
  • Certyfikację prototypu

Dlaczego warto wybrać LRQA?

Wiedza techniczna

Organizacje rządowe i branżowe z całego świata powierzają firmie LRQA zadania związane z wykonywaniem inspekcji i certyfikacją.

Nasi ludzie to specjaliści sektorowi. Wykorzystują swoją znakomitą wiedzę na temat konkretnych trudności, norm i wymogów.

Inwestujemy w nasze systemy i zespoły inspektorów, aby utrzymywać akredytacje i certyfikaty na całym świecie, a Tobie móc dostarczać jak najszerszą gamę usług certyfikacyjnych.

Wybierając nas na swojego eksperta technicznego, wykażesz swoje zaangażowanie w odpowiednie poprowadzenie swojego projektu od najwcześniejszych, krytycznych etapów.

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Naszym zdaniem

Eksperci LRQA regularnie dzielą się swoimi badaniami i wiedzą.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?