Skip content
Infosec ISO 27001

Zdobądź certyfikat i weź udział w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów LRQA

ISO/IEC 27001 (ISMS)

Zadzwoń do nas natychmiast:+48 58 555 75 00

Poproś o wycenę

LRQA jest wiodącym dostawcą usług poświadczających dla

ISO 27001

 

Niezależnie od wielkości i sektora działalności firmy certyfikat ISO/IEC 27001 stanowi solidny fundament dla kompleksowej strategii bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa w sieci. Standard ten wyznacza ramy dla najlepszych praktyk ISMS, aby ograniczyć ryzyko i zapewnić ochronę danych mających krytyczne znaczenie dla działalności firmy. Odbywa się to przed identyfikację zagrożeń, analizę i działania kontrolne. Akredytowana certyfikacja ISO 27001 to znak, że Twoja firma wdrożyła odpowiednie procesy i środki kontroli, które pozwalają chronić jej informacje oraz dane klientów przed coraz bardziej złożonymi zagrożeniami. Zapoznaj się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi tego standardu oraz naszej oferty.

Nasze usługi ISO/IEC 27001

Usługi w zakresie szkoleń i certyfikacji świadczymy na miejscu u klienta, zdalnie lub łącząc te dwa sposoby. Zyskujesz więc elastyczność i model usług dostosowany do Twoich potrzeb.

ikona ekranu komputera

Szkolenie

Poszerz swoją wiedzę na temat ISO 27001 podczas licznych kursów stworzonych z uwzględnieniem różnych poziomów doświadczenia — dostępne są różne style uczenia się

 

image94kd3.png
Analiza luk

Usługa dodatkowa polegająca na zidentyfikowaniu wszelkich obszarów krytycznych, wysokiego ryzyka i słabych przed formalnym audytem ISO 27001.

imageao21.png
Akredytowany organ certyfikujący

Niezależny dwuetapowy proces, który pozwala jasno przedstawić Twoje możliwości oraz pomaga zdobyć nowych klientów i zaufanie interesariuszy.

intgerated services icon.png
Zintegrowane audyty

Jeśli w Twojej firmie działa wiele systemów zarządzania, korzystnym rozwiązaniem będzie zintegrowany program audytu i wizyt kontrolnych, który jest bardziej wydajny i opłacalny.

Holistyczne podejście do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa w sieci

Posiadając dogłębną wiedzę techniczną i kompetencje poparte obszernym portfolio w zakresie cyberbezpieczeństwa możemy wspólnie z Twoją firmą pomóc Ci wyodrębnić konkretne zagrożenia, z jakimi się mierzysz zanim zaproponujemy rozwiązania, które je zmniejszą. Możemy przeprowadzić certyfikację Twoich systemów, wskazać ich słabe punkty i zapobiec atakom i incydentom, które mogłyby wpłynąć na integralność Twojej marki, Twoje finanse i operacyjność.

infosecurity and cyber services from LRQA - 360 view.png

 

Dlaczego warto nas wybrać?

Ekspertyza lokalna i globalna

Jesteśmy zawsze tam, gdzie Ty. Dzięki ponad 300 wysoko wykwalifikowanym audytorom oraz 250 ekspertom wyspecjalizowanym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na całym świecie świadczymy usługi lokalne, globalnie dążąc do doskonałości. Nasz zespół składa się z ekspertów technicznych posiadających dogłębną wiedzę na temat zagrożeń, wyzwań, norm, przepisów i ram bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa w sieci.

LRQA auditors having a conversation with a client

Elastyczne świadczenie usług

W większości przypadków nasze szkolenia i usługi certyfikacji ISO 27001 dostępne są stacjonarnie oraz zdalnie przy wykorzystaniu bezpiecznych technologii zabezpieczających. Jeśli zdecydujesz się na wersję zdalną, otrzymasz usługę niezmiennie wysokiej jakości, a dodatkowo zyskasz kilka korzyści, takich jak elastyczność, szybka dostawa oraz dostęp do naszych ekspertów na całym świecie.

Group video call on a laptop

Pierwsi w historii

Jako pierwsi otrzymaliśmy akredytację UKAS upoważniającą do świadczenia usług certyfikacji dla licznych standardów na całym świecie. Odgrywamy kluczową rolę w opracowywaniu różnych specyficznych standardów i ram w rozmaitych sektorach.

Group of people having a discussion in a meeting room

Zgodność z przepisami to dopiero początek

Łącząc siły z naszą nagradzaną firmą Nettitude zajmującą się cyberbepieczeństwem, pomożemy Ci się przygotować na coraz bardziej złożone zagrożenia czekające w sieci. Do dyspozycji masz zaawansowane usługi, które stanowią pierwszą linię obrony i pozwalają szybko zareagować na wszelkie zagrożenia i luki w zabezpieczeniach.

Aerial shot of container ships

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest ISO 27001?

ISO 27001 to międzynarodowy standard wyznaczony dla systemów zarządzania, który reguluje wymagania stawiane Systemom zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Wyznacza on ramy dla najlepszych praktyk poprzez identyfikowanie, analizy i wprowadzanie środków kontroli w celu zarządzania ryzykiem i łagodzenia zagrożeń. W ten sposób można skutecznie zmniejszyć prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa informacji.
Każda firma dowolnej wielkości i działająca w dowolnym sektorze może wykorzystać wymagania i kontrole wyznaczane przez ISO 27001, aby skutecznie wdrożyć środki ochrony ISMS oraz uzyskać dla nich niezależny certyfikat.

Akredytowany certyfikat ISO 27001 przyznawany przez renomowaną, niezależną jednostkę certyfikującą świadczy o zaangażowaniu w zapewnianie bezpieczeństwa informacji, obiektywnych przeglądów oraz skuteczności ISMS. Certyfikat pozwala wypełnić zobowiązania umowne a w wielu przypadkach działa też jako licencja handlowa.

Jakie korzyści przynosi certyfikat ISO 27001 i dlaczego jest tak ważny?
Chroń swoje dane i reputację.

Certyfikat ISO 27001 to znak, że w firmie wdrożono oparte na analizie ryzyka oraz najlepszych praktykach biznesowych systematyczne podejście do zapewniania bezpieczeństwa informacji. 

 • Identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa w sieci
 • Analiza ryzyka w oparciu o wpływ i prawdopodobieństwo
 • Ocena ryzyka oraz ustalenie priorytetów w oparciu o czynniki związane z działalnością firmy
 • Wybór opcji łagodzenia ryzyka
Wykazywanie zgodności z przepisami prawnymi, regulacjami i wymogami umownymi

Uzyskanie kompatybilności z ISO 27001 wymaga zapoznania się z obowiązującym prawem, jak chociażby z RODO czy HIPAA. Pozytywnie wpływa to na zarządzanie ryzykiem oraz ład korporacyjny, dzięki czemu wykażesz zgodność z przepisami i spełnisz wymogi umowne.

Konkurencyjność

Certyfikat wystawiany przez LRQA daje klientom i interesariuszom pewność, że w celu ochrony informacji uwzględniono odpowiednie zagrożenia bezpieczeństwa, na przykład w zakresie IT, środowiska fizycznego oraz ciągłości biznesowej.

Certyfikat ISO 27001 to wyraźny dowód na to, że firma działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami — a to z kolei pozwala zdobyć nowych klientów.

Jak przebiega audyt ISO 27001?

Audyty ISO 27001 opierają się na tych samych zasadach, co inne systemy zarządzania bazujące na Annex SL. Możesz zacząć od szkoleń i analizy luk, ale formalny proces będzie obejmować audyt opracowanych ISMS (etap 1) oraz ich działania (etap 2). Następnie wykwalifikowana i niezależna osoba z LRQA sprawdza wyniki tych audytów pod kątem technicznym w celu zapewnienia spójności i zgodności z najlepszymi praktykami ustanowionymi przez akredytujące nas organy.

Jeśli proces ten przebiegnie pomyślnie, wydawany jest certyfikat ISO 27001 i rozpoczyna się trzyletni cykl wizyt kontrolnych. Po upływie tego czasu przeprowadzany jest audyt w celu odnowienia certyfikacji, aby ponownie przyznać ją na kolejne trzy lata. Wizyty kontrolne umożliwiają zarządzanie zmianami zarówno przez LRQA, jak i Twoją firmę. Dzięki nim masz pewność, że przeprowadzane audyty są dostosowane do bieżących potrzeb branży.

Jak długo ważny jest certyfikat ISO 27001?

Po zatwierdzeniu certyfikat ważny jest przez trzy lata, jeśli zapewnione jest skuteczne utrzymywanie systemu potwierdzone podczas wizyt kontrolnych.

Co obejmuje typowy zakres ISMS oraz deklaracja stosowalności?

Typowy zakres certyfikatu ISMS obejmuje czynności związane z dostawą produktów i usług. Niekoniecznie musi obejmować działania wewnętrzne czy też procesy ISMS. Celem jest zapewnienie użytkownika, że informacje przekazywane w momencie odbioru produktu czy świadczenia usługi są odpowiednio chronione.

Deklaracja stosowalności odnosi się do wybranej listy kontrolnej. Nie zapewnia szczegółów dotyczących tych kontroli, ale raczej identyfikowalne odniesienie do deklaracji kontrolnej zastosowanej jako podstawa ostatniego audytu ISO 27001. Czasami firmy udostępniają wersję do publicznego wglądu. Wersja ta zawiera po prostu listę wybranych kontroli z ISO 27001 Annex A. Nie jest to jednak wymagane.

Ile kosztuje otrzymanie certyfikatu ISO 27001?

Koszt usługi zależy od liczby dni audytu. Liczba dni audytu zależy z kolei od liczby pracowników objętych ISMS. Liczba dni audytu podana jest w standardzie akredytacyjnym ISO 27006, do którego wgląd mają wszyscy. Zaangażowanie akredytowanego organu certyfikującego, takiego jak LRQA, pozwala zapewnić, że proponowany czas audytu oparty jest na najlepszych praktykach biznesowych oraz jest porównywalny z wszelkimi innymi akredytowanymi organami certyfikującymi.

Przykładowo, w przypadku firmy, w której na pełen etat pracuje 100 pracowników (FTE), należy spodziewać się, że wstępny audyt (etap 1 i 2) potrwa od 8 do 12 dni, zależnie od sektora działalności biznesowej, złożoności środowiska pracy oraz tego, czy firma jest zaangażowana w opracowywanie oprogramowania czy też wymaga utworzenia zabezpieczeń. Następujący po tym etapie program wizyt kontrolnych będzie obejmować 3-4 dni/rok oraz wizytę w celu przedłużenia certyfikatu obejmującą 6-8 dni.

Mam już certyfikat ISO 9001. Czy mogę zintegrować go z ISO 27001?

Zarówno ISO 9001, jak ISO 27001 oparte są na ogólnym modelu najlepszych praktyk wyznaczonych dla systemów zarządzania Annex SL. Oznacza to, że można zoptymalizować podstawowe procesy zarządzania, aby spełnić wymagania obu norm. Zaprojektowanie systemu uwzględniającego obie te normy poprawia skuteczność zarządzania firmą. Przykładowo cele biznesowe, takie jak wzrost, często wymagają opracowania nowych produktów. Zapewnienie bezpieczeństwa tych produktów uważane jest za standard jakości zgodny z oczekiwaniami rynku. Integracja minimalizuje również duplikowanie co skraca czas audytu. Dzięki temu usługa ta jest bardziej opłacalna.

Jak wygląda typowy proces certyfikacji ISO 27001?

Droga Twojej firmy do uzyskania certyfikatu ISO 27001 zależy między innymi od poziomu jej dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa informacji i szerokiego zarządzania ryzykiem. Większość firm starających się uzyskać certyfikat ISO 27001 przechodzi proces opisany poniżej. 

 1. Przyspiesz wdrożenie ISO 27001: Nasza oferta szkoleń ISO 27001 pozwoli Ci poszerzyć wiedzę na temat tej normy oraz jej wymagań. Uzyskasz wgląd w przydatne informacje oraz zdobędziesz umiejętności w zakresie optymalizacji systemu zarządzania.
 2. Oceń swoją gotowość: Opcjonalna usługa oceny wstępnej może mieć formę analizy luk lub wstępnego audytu. Jeden z naszych biegłych audytorów oceni gotowość systemu i wskaże, które obszary wymagają uwagi przed formalnym audytem ISO 27001.

 3. Etap 1 audytu – przegląd dokumentów i planowanie: Audytor przejrzy projekt i dokumentację systemu, aby ustalić, czy spełnia on wymagania normy oraz zakresu proponowanego audytu. Następnie przeprowadzony zostanie wywiad z kluczowymi członkami zespołu. W większości przypadków Etap 1 audytu przeprowadzany jest zdalnie.
 4. Etap 2 audytu – ocena wdrożenia: Na etapie 2 audytor oceni wdrożenie i skuteczność ISMS zgodnie z wymaganiami ISO 27001. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne poważniejsze niezgodności, zatwierdzimy i przyznamy certyfikat. Etap 2 audytu można przeprowadzić zdalnie lub na miejscu.
 5. Pochwal się certyfikatem ISO 27001: Certyfikat poświadcza Twoje zaangażowanie w stosowanie najlepszych międzynarodowych praktyk oraz ciągłe doskonalenie. Pomoże Ci zdobyć nowych oraz spełnić oczekiwania klientów już istniejących.
 6. Coroczny audyt w ramach wizyt kontrolnych – pozostań na dobrej drodze: Twój certyfikat ISO 27001 będzie ważny przez trzy lata. Będziemy przeprowadzać coroczne audyty w ramach wizyt kontrolnych, aby upewnić się, że Twój system zarządzania jest nadal skuteczny, dobrze utrzymywany oraz zapewnia ciągłe doskonalenie.
 7. Odnawianie certyfikatu: Trzy miesiące przed wygaśnięciem certyfikatu przeprowadzimy ponowny audyt działalności firmy, aby zapewnić, że pozostaje ona zgodna z wymaganiami ISO 27001.
Czym jest certyfikat ISO 27002:2022 i jaki ma wpływ na działalność firmy?

Publikacja ISO 27002:2022 zapewni aktualizację listy kontrolnej zawartej w ISO 27001, ustanowionej w 2013 roku. Zmienione mechanizmy kontrolne to odzwierciedlenie zmian zarówno w kontekście zagrożeń, jak i obowiązujących najlepszych praktyk. Poszerzenie zakresu ISO 27002 zapewnia, że środki zarządzania ryzykiem działają na szeroką skalę i są skuteczne. Firmy mogą wykorzystać obszerną listę kontrolną w celu eliminowania zidentyfikowanych zagrożeń oraz potencjalnie wykrytych luk. W ten sposób są zawsze o krok do przodu przed coraz bardziej złożonymi i stale ewoluującymi zagrożeniami, z którymi mierzą się współczesne firmy.

Czy opracowywana jest nowa wersja ISO 27001?

Nowa wersja ISO 27001 została opublikowana w z października 2022 r. i będzie obejmować nowe kontrole określone przez ISO 27002:2022, które będą wymagać od firm dokonania ponownej oceny ryzyka i określenia, czy konieczne jest wdrożenie nowych sposobów eliminowania zagrożeń.

Masz już certyfikat ISO 27001 i chcesz go przenieść?

STUDIA PRZYPADKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ