Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

digital assurance

Pięć rzeczy, których dowiedzieliśmy się o przyszłości auditów cyfrowych.

W roku 2020, klienci LRQA byli zmuszeni przejść na usługi assurance w formie cyfrowej. Dla wielu z nich był to nowy świat, w którym czuli się niepewnie.

W roku 2021 przyjęliśmy podejście jakościowe w ocenie tego, jak zdalne procesy assurance i inspekcji zadziałały w praktyce; wyzwań, jakim musieliśmy sprostać oraz tego, jak może wyglądać przyszłość tego rodzaju usług.

W maju i czerwcu 2021 roku zapytaliśmy 20 członków globalnego zespołu auditu i inspekcji LRQA, oraz 20 naszych globalnych klientów o ich doświadczenia ze zdalnym auditem cyfrowym. Chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób ta usługa pomogła im zapewnić ciągłość biznesu oraz jak ich zdaniem może wyglądać przyszłość tego rodzaju usług hybrydowych.

Oto, czego się dowiedzieliśmy.

1. Nasi ludzie i nasi klienci szybko się dostosowali.

Pomimo początkowej niepewności co do skuteczności cyfrowych usług assurance, ogromna większość oceniła to doświadczenie jako spełniające ich oczekiwania, a nawet je przewyższające i na stałe włączyła to rozwiązanie do swoich procesów assurance.

Fakt, że LRQA było już w trakcie wdrażania cyfrowych usług assurance okazał się tu niesłychanie pomocny - klienci poczuli się pewniej, a proces i ramy działania były gotowe do użycia. Aplikacja LRQA Remote pomogła klientom poczuć, że ich informacje są przetwarzane w sposób bezpieczny i pewny. Wielu z nich doceniło, że LRQA jako pierwsze miało w ofercie tę usługę.

Obecnie cyfrowe usługi assurance są szeroko akceptowaną częścią hybrydowego modelu świadczenia usług.

2. Jakość usługi została oceniona wysoko, ale istnieją obszary, w których można ją jeszcze ulepszyć.

Ogólnie, klienci byli zachwyceni cyfrową usługą assurance. Wyzwaniem jest jednak fakt, że nie istnieje jeden doskonały standard, który by określał, jakie czynności można i powinno się przeprowadzić cyfrowo, a jakie muszą być wykonane osobiście. To pracownicy LRQA wspólnie z klientem opracowują optymalny, dedykowany plan łączonego auditu osobistego i cyfrowego.

3. Wyłonił się przejrzysty zestaw korzyści.

Odkąd zaczęła się pandemia, wiele firm podjęło starania, aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla. Cyfrowe usługi assurance pozwalają LRQA wspierać swoich klientów w tej misji.

Dla wielu - zarówno klientów jak i pracowników, cyfrowe audity mają jedną, główną przewagę nad osobistymi: Pozwalają spędzać więcej czasu w domu i ułatwiają godzenie życia zawodowego z prywatnym. Mniej podróży oznaczało więcej czasu na robienie rzeczy ważnych niezwiązanych z pracą.

Sprawniejsze dostarczanie usługi oznaczało również, że cały proces assurance w mniejszym stopniu zakłócał normalne funkcjonowanie firm, a zwiększona tym sposobem wydajność pomogła im zaoszczędzić czas i pieniądze.

4. To, co potencjalnie jeszcze może się wydarzyć budzi rosnący entuzjazm.

Chociaż obecnie cyfrowe usługi assurance nadal w dużym stopniu opierają się na umiejętnościach operatorów kamery i ich pewnych rękach, nowe i stale pojawiające się technologie będą ten proces czynić coraz prostszym. Wśród sposobów na zwiększenie niezawodności tego procesu, klienci LRQA wymieniali stały monitoring, drony i roboty, ale również technologie VR.

Wielu z entuzjazmem wypowiada się również o globalnym charakterze procesu cyfryzacji - obecnie mogą nie tylko łączyć się z ekspertami LRQA na całym świecie, ale również przeprowadzać audity wielozakładowe w lokalizacjach rozsianych po różnych krajach z zacisza swoich domów.

5. Wciąż jest wiele do zrobienia.

Jednym z wyzwań, z jakimi mierzymy się jako branża jest opieszałość niektórych regulatorów w dostosowaniu się do gwałtownych zmian. LRQA może się przyczynić do zmiany tego nastawienia i przyśpieszenia ich akceptacji dla tych procesów pokazując, jak wysoki poziom szczegółowości można osiągnąć za pomocą cyfrowych usług assurance.

Możemy stworzyć lepsze ramy prawne, dzięki którym zarówno nasi pracownicy jak i klienci otrzymają odpowiednie przygotowanie a proces cyfrowy będzie możliwie najbardziej wydajny i skuteczny.

Możemy zająć się pomniejszymi wyzwaniami, takimi jak unieruchomienie kamery, żeby ograniczyć objawy choroby lokomocyjnej i ustalić standard rozdzielczości kamery, który uczyni nagrania znośniejszymi dla oczu i żołądków!

Choć nie mamy wpływu na problemy z łącznością w odległych lokalizacjach, w miarę rozwoju technologii, coraz lepszych sieci 5G oraz coraz szerszej dostępności sieci szerokopasmowych, również te wyzwania możemy podjąć w naszej cyfrowej przyszłości.

Dowiedz się więcej o naszych

Chcesz się z nami skontaktować?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?