Skip content

Warunki korzystania

Wchodząc na tę stronę i korzystając z niej akceptujesz wszystkie wymienione tu warunki i zasady. Jeśli nie akceptujesz wszystkich wymienionych tu warunków i zasad, musisz niezwłocznie opuścić tę stronę.

Żadne informacje zawarte na tej stronie nie naruszają odrębności indywidualnych podmiotów. Grupa LRQA składa się z LRQA Group Limited i jej różnych filii i firm stowarzyszonych na terenie całego świata, z których wiele ma w nazwie Lloyd’s, LRQA, lub LR. Dla wygody i uproszczenia na niniejszej stronie określenia te oraz określenia takie jak „organizacja”, „firma”, „my” czy „to” są czasem używane jako skrócona nazwa jednej bądź większej liczby jednostek należących do grupy LRQA.

Użycie tych określeń nie odzwierciedla operacyjnej ani organizacyjnej struktury tych jednostek, ani ich wzajemnych relacji w obrębie grupy LRQA. Ponadto, jednostki z grupy LRQA nawiązują relacje biznesowe z wieloma klientami, dostawcami, organami rządowymi i in. Dla wygody i uproszczenia, określenia takie jak „joint venture”, „partnerstwo”, „współinwestor” czy „partner” mogą być używane, aby wskazać relacje biznesowe obejmujące wspólne działania czy interesy, lecz niekoniecznie odpowiadają dokładnej definicji prawnej tych relacji.

Licencja

Możesz drukować i pobierać fragmenty niniejszej strony na własny, niekomercyjny użytek pod następującymi warunkami:

  • żadne dokumenty ani powiązane z nimi grafiki zamieszczone na tej stronie nie mogą być w żaden sposób modyfikowane;
  • żadne grafiki zamieszczone na tej stronie nie mogą zostać użyte oddzielnie od tekstu, który im towarzyszy; oraz
  • prawa autorskie i znak handlowy LRQA's muszą widnieć na wszystkich kopiach.

O ile nie stwierdzono inaczej, prawa autorskie i inna własność intelektualna we wszystkich istotnych aspektach na tej stronie (w tym, bez ograniczeń zdjęcia i grafiki) należą do LRQA. Wykorzystywanie jakichkolwiek fragmentów tej strony w sposób inny niż wskazano powyżej jest zabronione.

© LRQA Group Services Limited 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Linki do i z innych stron

Linki do witryn stron trzecich są zamieszczane wyłącznie dla Twojej wygody. LRQA nie sprawdza witryn stron trzecich, nie kontroluje ich i nie odpowiada za nie, ani za zamieszczane na nich treści bądź ich dostępność. Decydując się wejść na witrynę strony trzeciej, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

Klauzula

LRQA nie udziela żadnych gwarancji ani poręczeń względem niniejszej strony. Zawarte tu materiały nie mają za zadanie służyć jako ostateczne rozstrzygnięcia w jakiejkolwiek konkretnej sytuacji. Wszelkie domniemane gwarancje i warunki są wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo.

LRQA nie udziela żadnej gwarancji i odrzuca wszelką odpowiedzialność, w zakresie dozwolonym przez właściwe prawo za dostęp i korzystanie z tej strony, włącznie, ale nie tylko z wszelką odpowiedzialnością za błędy, nieścisłości, pominięcia bądź stwierdzenia obraźliwe lub wprowadzające w błąd.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Sądy Anglii posiadają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do roszczeń wynikających z wizyty na tej stronie bądź z nią powiązanych. Do niniejszych warunków korzystania ma zastosowanie prawo angielskie.