เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

เติมเต็มบทบาทของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการระบบสิ่งแวดล้อมคนใหม่.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

 • คุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อเติมเต็มบทบาทของคุณให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
 • คุณต้องการที่จะปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของคุณ ให้สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ
 • คุณยังใหม่ต่อบทบาทผู้จัดการระบบสิ่งแวดล้อม

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • วิธีการที่จะเติมเต็มบทบาทของผู้จัดการระบบสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการระบบของคุณได้อย่างเกิดประสิทธิผล
 • ข้อกำหนดของ ISO 14001 และวิธีการเชื่อมโยงข้อกำหนดเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบที่แข็งแกร่ง
 • ความจำเป็นสำหรับระบบเอกสาร, กระบวนการ และ วิธีการทั่วไป
 • การพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณ
 • การวางแผน และบริหารจัดการกิจกรรมในการตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อมของคุณ
 • วิธีการกำจัดสาเหตุของปัญหา โดยใช้การแก้ไขเชิงป้องที่มีประสิทธิผล
 • การพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการทบทวนของฝ่ายบริหาร และปฏิบัติกระบวนการนั้นเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • สิ่งที่คาดหวังจากการตรวจประเมินจากบุคคลที่ 3 (Third party assessment)

คุณจำเป็นต้องมี …

 •  ไม่ต้องมีประสบการณ์ หรือ การอบรมในหลักสูตร ISO 14001

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

 • ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ EMS
 • ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ EMS
 • หลักสูตรของ LRQA ด้านการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

ความยาวของหลักสูตร

3 วัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?