Skip content
+66(2) 459 0252

ติดต่อเรา

สาเหตุที่เราจัดหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจและทักษะ เพื่อจะสามารถตรวจประเมินระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินที่กำหนด (อาจเป็น ISO 14001 หรือเอกสารระบบจัดการภายในของคุณเอง) ที่ระดับบุคคลที่หนึ่ง (ภายใน) คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการปรับใช้ EMS และข้อมูลเบื้องหลังของ ISO 14001 และ EMAS ในแง่ของการตรวจประเมิน คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินภายใน ผลดีของการตรวจประเมินที่จะมีต่อระบบจัดการ วิธีวางแผน เตรียมการ และรายงานการตรวจประเมิน

หลักสูตรยังกำหนดความหมายว่าปฏิบัติการเชิงแก้ไขคืออะไร ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว และผู้ตรวจประเมินควรมีส่วนร่วมอย่างไรในกระบวนการ หลักสูตรนี้มอบโอกาสให้คุณได้ตรวจประเมิน EMS เพื่อทดลองใช้ความรู้และทักษะที่ได้มาใหม่นี้ หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา การปรับใช้ และการดูแลรักษาระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้และทักษะของคุณจะถูกพัฒนาขึ้นจากวิธีการเชิงปฏิสัมพันธ์ และปฏิบัติจริงสำหรับกิจกรรมการทำงานและการตรวจประเมิน หลักสูตรนี้มีผู้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบจัดการ และมากประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

 • คุณต้องการเป็นผู้ตรวจประเมิน EMS ภายใน
 • คุณต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 14001:2015

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • ผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการปรับใช้ EMS และข้อมูลเบื้องหลังของ ISO 14001 และ EMAS
 • วัตถุประสงค์ ความตั้งใจ และข้อกำหนดหลักของ ISO 14001
 • ผลดีที่ได้รับจากผู้ตรวจประเมิน EMS ภายในที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบจัดการของคุณ
 • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน EMS ภายใน
 • วิธีวางแผนการตรวจประเมินโดยการพัฒนารายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
 • วิธีตรวจสอบว่าหลักปฏิบัติปัจจุบันในองค์กรของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
 • โดยที่การตรวจประเมินการสอดคล้องกับมาตรฐานสามารถพัฒนาเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของระบบจัดการได้
 • เพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสุ่มตรวจเอกสาร
 • เพื่อให้การรายงานผลข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • การดำเนินการแก้ไขคืออะไร และผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว
 • วิธีติดตามผลและยืนยันประสิทธิภาพของการดำเนินการแก้ไขที่ปฏิบัติ

คุณจำเป็นต้องมี …

 • ไม่จำเป็นต้องผ่านประสบการณ์การตรวจประเมิน อย่างไรก็ดี ก่อนจะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ คุณควรจะต้องสำเร็จหลักสูตร ISO 14001 การประเมินค่าและการตีความของเราเสียก่อน หากต้องการลงทะเบียนกับ IRCA ในฐานะผู้ตรวจประเมิน คุณจะต้องสำเร็จหลักสูตร ISO 14001 การประเมินค่าและการตีความ

การฝึกอบรมจาก LRQA

ด้วย LRQA คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานและนำการปรับปรุงมาสู่ระบบการจัดการในองค์กรของคุณ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้มากมายให้เลือก หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและก้าวไปสู่ระดับถัดไปได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมจาก LRQA

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

ผู้จัดการระบบสิ่งแวดล้อมใหม่ ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน EMS การตรวจประเมินที่มีผู้ฝึกอบรม (ให้คำแนะนำการตรวจประเมินที่บริษัทของคุณ) ดูหลักสูตรการปรับปรุงธุรกิจของเรา

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว

คุณจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นหลักฐานความสามารถของคุณให้แก่นายจ้างและหน่วยงานรับรองมาตรฐานผู้ตรวจประเมิน

ความยาวของหลักสูตร

2 วัน

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ