เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปรับเพิ่มทักษะสำหรับผู้ตรวจสอบภายในของระบบการจัดการ OH & S ตามมาตรฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเปลี่ยนผ่านผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปสู่ ISO 45001:2018

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

 • ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตาม OHSAS 18001:2007 และกำลังเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ ISO 45001:2018;
 • ท่านต้องการเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับตัวท่านเองในการตรวจประเมินภายใน ระบบฯ;
 • ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบฯ รวมถึงบริหารจัดการการตรวจประเมินภายใน
 • ท่านเป็นเจ้าของกระบวนการหรือมีหน้าที่จัดการกระบวนการต่างๆ ในองค์กรซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย
 • ท่านเป็นผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กรซึ่งได้รับการรับรอง OHSAS 18001:2007 และกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานใหม่ฉบับปี 2018

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ใน ISO 45001:2018;
 • วิธีการตรวจประเมินการดำเนินระบบฯ โดยพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับ บริบทขององค์กร ความเสี่ยงและโอกาส และการเฝ้าระวังและตรวจวัดต่างๆ;
 • การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเอกสาร และวิธีการในการตรวจประเมินกระบวนการที่ไม่มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร;
 • ข้อกำหนดสำหรับผู้นำองค์กรกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำองค์กรกับการสื่อสาร และการค้นหาหลักฐานในเรื่องนี้

คุณจำเป็นต้องมี …

 • ท่านจำเป็นต้องได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินระบบฯ มาก่อน
 • นอกจากนี้ท่านควรผ่านการอบรมหลักสูตร ISO 45001:2018 เบื้องต้นมาก่อน

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

 • หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนผ่านหัวหน้าผู้ตรวจประเมินไปสู่ ISO 45001:2018

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?