เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการ EMS และ OH&SMS

การตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้หาก ...

 • คุณจะต้องดำเนินการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพร้อมกันทั้ง EMS และ OH & SMS
 • คุณต้องการรวมการตรวจติดตามภายใน EMS และ OH & SMS

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • ข้อกำหนดการตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการ EMS และ OH & SMS
 • วิธีการวางแผนการตรวจสอบโดยการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่มีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบว่าการปฏิบัติในปัจจุบันในองค์กรของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ของคุณเอง
 • รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ (objective evidence) ผ่านการสังเกต, การสัมภาษณ์และการสุ่มตัวอย่างเอกสาร
 • วิธีรายงานสิ่งที่ตรวจพบอย่างถูกต้อง
 • การตรวจสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดสามารถปรับปรุงเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของระบบการจัดการ
 • การดำเนินการแก้ไขและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
 • วิธีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการแก้ไข

คุณควรจะมีความรู้พื้นฐานของ …

 • ความเข้าใจพื้นฐานของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าร่วมหลักสูตรนี้
 • ถ้าเป็นไปได้ควรมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้: ระบบคุณภาพ, ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ / หรือระบบสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาในอนาคตของคุณ

 • ผู้ตรวจสอบระบบการจัดการ EMS / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
 • ผู้ตรวจสอบระบบการจัดการ OH&S / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
 • พี่เลี้ยงการตรวจสอบระบบภายในองค์กรของคุณ
 • ดูหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอื่นๆของเรา

ระยะเวลาของหลักสูตร

สามวัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?