เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

คิดเกี่ยวกับการนำ OHSMS ไปใช้หรือไม่

ISO 45001 เบื้องต้น.

Best Seller

ที่ขายดี

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

 • ท่านต้องการทำความเข้าใจ ISO 45001 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • เป้าหมายของมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ และขอบข่ายของ ISO 45001
 • โครงสร้างที่ใช้ร่วมกันของมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ และเนื้อหาของ ISO 45001
 • แนวคิดต้นกำเนิดที่ใช้ในการสร้างมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งประกอบไปด้วย:
 • แนวคิดเชิงกระบวนการ
  • `วงจร Plan-Do-Check-Act
  • วิธีคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง (risk based)
 • ข้อกำหนดใน ISO 45001 และแนวทางในการปฏิบัติให้ตอบโจทย์ตามข้อกำหนดเหล่านั้น
 • วิธีการประยุกต์ข้อกำหนด ISO 45001 สำหรับกระบวนการต่างๆ ขององค์กร รวมถึงความเข้าใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนั้น

คุณจำเป็นต้องมี …

 • ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรอื่นมาก่อน

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

 • ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผู้จัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนใหม่
 • หลักสูตรการอบรมระบบการจัดการ ระบบอื่นๆ
 • หัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรอื่นๆ สำหรับพัฒนาธุรกิจของ LRQA

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?