เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

รับคุณสมบัติที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ผู้ตรวจประเมิน / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ระบบ QMS.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • คลาสเสมือน
 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

 • คุณต้องการที่จะตรวจประเมินระบบจัดการคุณภาพโดยใช้ข้อกำหนด ISO 9001
 • คุณเป็นผู้ตรวจประเมิน หรือ ผู้จัดการระบบคุณภาพ และต้องกานที่จะความเชื่อถือของตัวคุณให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
 • คุณต้องการทำให้ได้ตามข้อกำหนอของการอบรมสำหรับการรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินของ IRCA

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • จุดมุ่งหมายของ ระบบจัดการคุณภาพ และ หลักการการจัดการคุณภาพของ ISO 9001

 • คำนิยามสำคัญๆ ที่จะช่วยให้คุณแปลความหมาย และตรวจประเมินข้อกำหนด ISO 9001

 • การวิเคราะห์ข้อกำหนดย่อย ISO 9001 และแนะนำตัวอย่างของหลักฐานที่จะแสดงถึงความสอดคล้องต่อขัอกำหนดนั้นๆ

 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน และหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

 • การวางแผน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และการประเมินนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ขององค์กร

 • การจัดเตรียมแผนการตรวจประเมินในบริเวณทำงาน เพื่อจะทำให้เกิดแนวทางการตรวจประเมินที่มีประสิทธิผลของกระบวนการต่างๆ และระหว่างสมาชิกของทีมผู้ตรวจประเมิน

 • วิธีการที่ทำให้กระบวนการตรวจประเมินเกิดความสอดคล้อง และมีประสิทธิผล, รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง

 • การจัดเตรียมการตรวจประเมินแบบใช้ checklist ให้มีความละเอียดถี่ถ้วน

 • การรวบรวมหลักฐานรูปธรรม โดยการสังเกต, การสัมภาษณ์ และการทบทวนทางเอกสาร

 • วิธีการประเมินหลักฐานรูปธรรม และการระบุความสอดคล้อง และข้อบกพร่องได้อย่างถูกต้อง

 • การรายงานประเด็นที่พบได้อย่างถูกต้องกับข้อกำหนด ISO 9001, การเขียน และการให้เกรดรายงานข้อบกพร่อง และการประเมินการนำเสนอแผนการแก้ไขและป้องกัน

 • วิธีการเชื่อมโยงประเด็นที่พบ กับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และการนำเสนอภาพรวมการตรวจประเมินต่อผู้บริหารระดับสูง

คุณจำเป็นต้องมี …

 • มีความรู้ และความเข้าใจใน ISO 9001 และมีประสบการณ์การตรวจประเมิน
 • หากเป็นไปได้ ควรจะผ่านหลักสูตรข้อกำหนดและการตีความของ ISO 9001
 • มีความเข้าใจพื้นฐานของการทำงานในองค์กร และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
 • มีความรู้อย่างดีใน ISO 9001 และความรู้หลักการการจัดการคุณภาพ เช่น Plan, Do, Check, Act (วงจร PDCA), ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า, โดยทั่วไปจะใช้คำศัพท์ และคำนิยามของการจัดการคุณภาพ และ หลักการการจัดการคุณภาพ 7 ข้อ, การทำงานเชิงกระบวนการในการจัดการคุณภาพ, แบบจำลองของกระบวนการในระบบจัดการคุณภาพ, โครงสร้างและเนื้อหาของ ISO 9001
 • อ่านชุดเอกสารก่อนเข้าอบรม ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม

การฝึกอบรมจาก LRQA

ด้วย LRQA คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานและนำการปรับปรุงมาสู่ระบบการจัดการในองค์กรของคุณ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้มากมายให้เลือก หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและก้าวไปสู่ระดับถัดไปได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมจาก LRQA

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

 • หลักสูตรการเปลี่ยนผู้ตรวจประเมิน / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ระบบ OH&S และ EMS
 • หลักสูตรผู้สอนการตรวจประเมิน (ทำการฝึกการตรวจประเมินจริงที่บริษัทของคุณ)
 • หลักสูตรอื่นๆ ตามแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ

ความยาวของหลักสูตร

5 วัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • คลาสเสมือน
 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?