Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Revisor-, chefsrevisor och interna revisorkurser.

Om du redan arbetar som revisor och vill förbättra din befintliga kunskap erbjuder LRQA ett stort utbud av kurser för att stödja din fortsatta yrkesmässiga utveckling.

Sök

Visar 1-10 av 10 resultat
Mest relevant

IATF 16949:2016 Iinternrevisor

Denna tvådagars internrevisorkurs kommer att ge dig en detaljerad förståelse av rollen och ansvaret för en IATF-revisor.


IATF 16949:2016 Iinternrevisor

EMS-revision för QMS-revisorer.

Priser från

Du är erfaren intern QMS revisor som vill kunna utföra interna EMS eller kombinerade QMS/EMS revisoner..


Intern ISO 9001 QMS Revisor.

Best Seller

Bästsäljare

Priser från

Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Med denna tvådagarsutbildning för intern revisor får du möjlighet att visa att du har kunskapen som krävs för att utföra interna revisioner enligt kraven i ISO 9001:2015.


Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Intern ISO 9001 QMS Revisor.

ISO 27001:2022 Revisionsledare – CQI- och IRCA-certifierad.

Priser från

Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Femdagars IRCA-ackrediterad kurs där du får lära dig utföra andrapartsrevision för att hantera risker inom informationssäkerhet och dokumentation som uppfyller ISO 27001.


Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

eLearning Intern ISO 9001-revision Grunderna

Priser från

Kurstyp

 • e-learning
 • Offentlig
 • Intern

Den här kursen tar upp grunderna för revision, inklusive insamling av bevis, rekommendationer om förbättringar och kontroll av korrigerande åtgärder.


Kurstyp

 • e-learning
 • Offentlig
 • Intern

ISO 45001:2018 Internrevisor.

Best Seller

Bästsäljare

Priser från

Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att granska ett miljöledningssystem baserat på specifika revisionskriterier (ISO 45001 eller dina egna interna ledningssystemdokument).


Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

ISO 45001:2018 Internrevisor.

Avancerad intern QMS revisor.

Priser från

Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Intern utbildning om att utföra revision av interna processer för överensstämmelse, ändamålsenlighet och effektivitet, samt rapportering och utvärdering av resultaten.


Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Avancerad intern QMS revisor.

ISO 14001:2015 Internrevisor

Best Seller

Bästsäljare

Priser från

Kurstyp

 • Offentlig
 • Intern
 • Virtuell

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att granska ett miljöledningssystem baserat på specifika revisionskriterier (ISO 14001 eller dina egna interna ledningssystemdoku


Kurstyp

 • Offentlig
 • Intern
 • Virtuell

ISO 14001:2015 Internrevisor

ISO 13485:2016 Internrevisor.

Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kurstyp

 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Tvådagarskurs som hjälper dig att förbättra ert kvalitetshanteringssystem och ger ökad förståelse för bästa utförande av effektiva interna revisioner med ISO 13485:2016.


ISO 13485:2016 Internrevisor.

Grundkurs – Internrevision ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Best Seller

Bästsäljare

Priser från

Kurstyp

 • Offentlig
 • Intern
 • Virtuell

Vi ger dig den kunskap och de verktyg som behöver för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem.


Kurstyp

 • Offentlig
 • Intern
 • Virtuell
Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag