Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LÄR DIG ATT GENOMFÖRA INTERNREVISIONER

ISO 14001:2015 Internrevisor.

Best Seller

Bästsäljare

För mer information om våra tjänster
Anmälan Visa datum och platser

Priser från


Kurstyp

 • Offentlig
 • Intern
 • Virtuell

Kurslängd

Introduktion

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att granska ett miljöledningssystem baserat på specifika revisionskriterier (ISO 14001 eller dina egna interna ledningssystemdokument).

När det gäller revision kommer du att få en förståelse för internrevisorernas roll och ansvar, hur revisioner bidrar till ledningssystemet och hur man planerar, förbereder och rapporterar revisioner. Kursen definierar också vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta dem samt hur revisorns inblandning i processen ser ut. Tack vare fallstudier ger kursen möjlighet att genomföra revision av miljöledningssystem så att nyvunna kunskaper och färdigheter kan tillämpas i praktiken.

Utbildning i form av en workshop baserad på riktlinjer för revision enligt ISO 19011:2018 och bästa praxis från LRQA.

Vem skall delta?

 • Kurs avsedd för personer som behöver kunskap och färdigheter för att tolka ISO 14001 i samband med en miljörevision.
 • Utbildning för personer som har liten eller ingen erfarenhet av att genomföra miljörevisioner.
 • Personer som ansvarar för att utveckla, införa och upprätthålla miljöledningssystemet (inom företaget) och genomföra revisioner av miljöledningssystemet (separat eller som en del av integrerade system).
 • Personer som ansvarar för företagets hållbarhetsaspekter

Vad kommer du att lära dig?

 • Affärsmässiga fördelar med att införa ISO 14001
 • Syftet, målet och nyckelkraven för ISO 14001
 • ISO 14001 som en del av en hållbar företagsutveckling
 • Bidrag från interna revisioner av miljöledningssystemet till ledningssystemets effektivitet.
 • Roller och ansvarsområden för internrevisor av miljöledningssystem
 • Revisionsplanering genom utveckling av effektiva checklistor
 • Revision, dvs. kontroll av att organisationens nuvarande praxis överensstämmer med fastställda krav
 • Granskning av organisationens viktigaste miljöaspekter
 • Insamling av objektiva bevis genom observationer, intervjuer och urval av dokumentation
 • Korrekt och tillförlitlig presentation av revisionsresultaten

Korrigerande åtgärder och vem som är ansvarig för att de vidtas

Förhandsberedelser

 • En grundläggande förståelse för miljöfrågor innan du deltar i kursen är bra för att du ska kunna ta emot kursen.
 • Genomförande av interna revisioner inom något av följande områden: kvalitetsledning, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och/eller miljöskydd är lika fördelaktigt men inte nödvändigt
 • Helst bör du tidigare ha deltagit i vår kurs om kraven i ISO 14001

Vad ingår?

 • Utbildningsmaterial
 • Lunch och förfriskningar till deltagare med  klassrumsutbildning
 • Certifikat

Your future development

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

Anmälan Visa datum och platser

Priser från


Kurstyp

 • Offentlig
 • Intern
 • Virtuell

Kurslängd

Internt

Om ni är på jakt efter en utbildning för fyra eller fler personer kan våra interna utbildningar vara ett kostnadseffektivt alternativ. Kontakta teamet för en offert.

Specialanpassad

More Virtual Training dates available in our global training program.

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag