Skip content
Ascend

ISO 45001:2018 Internrevisor

LÄR HUR MAN GÖR INTERN REVISION

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Introduktion

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att granska ett miljöledningssystem baserat på specifika revisionskriterier (ISO 45001 eller dina egna interna ledningssystemdokument).

När det gäller revision kommer du att få en förståelse för internrevisorernas roll och ansvar, hur revisioner bidrar till ledningssystemet och hur man planerar, förbereder och rapporterar revisioner. Kursen definierar också vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta dem samt hur revisorns inblandning i processen ser ut.

Tack vare fallstudien ger kursen möjlighet att genomföra revisioner av arbetsmiljöledningssystem så att de nyvunna kunskaperna och färdigheterna kan omsättas i praktiken.

Utbildning i form av en workshop baserad på riktlinjer för revision enligt ISO 19011:2018 och bästa praxis från LRQA.

Vem skall delta?

 • Deltagarna bör helst ha genomgått kursen introduktion till ISO 45001.
 • Personer som kommer att delta i revisionen av ledningssystemet för hälsa och säkerhet.
 • Personer som vill lära sig mer om kopplingarna mellan Identifiering av faror och
 • Riskbedömning och hur de är kopplade till revision.
 • Personer som vill utveckla/tillämpa sina färdigheter i hälso- och säkerhetsstandard och som redan är bekanta med ISO 9001 och/eller ISO 14001.
 • Personer som är OHSAS 18001-certifierade revisorer och vill uppgradera till ISO 45001

Vad kommer du att lära dig?

 • Den roll som ledningssystemet och internrevisionen spelar för att hjälpa företagen att hantera hälso- och säkerhetsrisker.
 • Översikt över kraven i ISO 45001
 • Roll och ansvarsområden för internrevisor för ledningssystem för hälsa och säkerhet
 • Revisionsplanering genom utveckling av effektiva checklistor
 • Genomförande av en revision med hjälp av LRQA:s 6-stegsmetod
 • Insamling av objektiva bevis genom observationer, intervjuer och urval av dokument
 • Utvärdering av revisionsresultaten och fastställande av överensstämmelse, bristande överensstämmelse och effektivitet
 • Tillförlitlig rapportering av resultat
 • Korrigerande åtgärder och vem som är ansvarig för att de vidtas

Vad behöver du förbereda?

 • En grundläggande förståelse för hälso- och säkerhetsfrågor innan du deltar i kursen är en fördel för att få kursen.
 • Internrevision inom något av följande områden: kvalitetsledning, hälsa och säkerhet och/eller miljöskydd är lika fördelaktigt men inte nödvändigt.
 • Helst bör du tidigare ha deltagit i vår kurs om kraven i ISO 45001

Utbildningslängd

2 dagar

Vad ingår?

 • Utbildningsmaterial
 • Lunch och förfriskningar endast för offentliga deltagare.
 • Deltagarintyg.

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

Internt

Om ni är på jakt efter en utbildning för fyra eller fler personer kan våra interna utbildningar vara ett kostnadseffektivt alternativ. Kontakta teamet för en offert.

Specialanpassad

Arbeta med våra utbildare för att ta fram utbildningar och program specifikt för era behov och krav.