Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

KOMBINERA QMS OCH EMS INTERNA REVISIONER

EMS-revision för QMS-revisorer.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.
Anmälan Visa datum och platser

Priser från


Kurslängd

Du behöver den här utbildningen om...

Du är erfaren intern QMS revisor som vill kunna utföra interna EMS eller kombinerade QMS/EMS revisoner.

Vi lär oss...

 • Syftet, avsikten och huvudkraven i ISO 14001 och likheterna med ISO 9001
 • Verksamhetsfördelar vid implementering av energiledningssystem och bakgrunden till ISO 14001 och EMAS
 • Det en intern revision kan bidra med för att förbättra ledningssystemets effektivitet
 • Hur man avgör miljöaspekter och miljöpåverkan
 • Betydelsen och relevansen hos miljöaspekterna och miljöpåverkan, samt miljölagstiftning
 • Hur man förbereder en revision genom att ta fram effektiva checklistor
 • Hur man verifierar att aktuell praxis i organisationen överensstämmer med de angivna kraven
 • Att revisionen av överensstämmelse kan förbättra stabilitet och robusthet i ledningssystem
 • Att samla in objektiva bevis genom iakttagelser, intervjuer och urvalsförfarande av dokumentation
 • Korrekt resultatrapportering
 • Var korrigerande åtgärd är och vem som ansvarar för genomförandet
 • Hur man utför uppföljning och verifierar de korrigerande åtgärdernas effektivitet.

Du behöver...

Optimalt är om du har en formell utbildning inom intern revision av QMS och har utfört ett antal revisioner.

Utbildningslängd

Två dagar.

Anmälan Visa datum och platser

Priser från


Kurslängd

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag