Skip content
Ascend

EMS-revision för QMS-revisorer.

KOMBINERA QMS OCH EMS INTERNA REVISIONER

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Du behöver den här utbildningen om...

Du är erfaren intern QMS revisor som vill kunna utföra interna EMS eller kombinerade QMS/EMS revisoner.

Vi lär oss...

 • Syftet, avsikten och huvudkraven i ISO 14001 och likheterna med ISO 9001
 • Verksamhetsfördelar vid implementering av energiledningssystem och bakgrunden till ISO 14001 och EMAS
 • Det en intern revision kan bidra med för att förbättra ledningssystemets effektivitet
 • Hur man avgör miljöaspekter och miljöpåverkan
 • Betydelsen och relevansen hos miljöaspekterna och miljöpåverkan, samt miljölagstiftning
 • Hur man förbereder en revision genom att ta fram effektiva checklistor
 • Hur man verifierar att aktuell praxis i organisationen överensstämmer med de angivna kraven
 • Att revisionen av överensstämmelse kan förbättra stabilitet och robusthet i ledningssystem
 • Att samla in objektiva bevis genom iakttagelser, intervjuer och urvalsförfarande av dokumentation
 • Korrekt resultatrapportering
 • Var korrigerande åtgärd är och vem som ansvarar för genomförandet
 • Hur man utför uppföljning och verifierar de korrigerande åtgärdernas effektivitet.

Du behöver...

Optimalt är om du har en formell utbildning inom intern revision av QMS och har utfört ett antal revisioner.

Utbildningslängd

Två dagar.