Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Lär dig utföra interna revisioner

Avancerad intern QMS revisor.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.
Anmälan Visa datum och platser

Priser från


Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kurslängd

Du behöver den här utbildningen om...

 • Du vill bygga på din erfarenhet inom revison av interna processer och förfaranden
 • Du vill utföra revision av processers effektivitet och förbättringar.

Vi lär oss...

 • Fördelarna och begränsningarna med att enbart utföra revision av interna system för överensstämmelse

 • Hur man gör revision av interna processer rörande överensstämmelse, ändamålsenlighet och effektivitet

 • Om processer och hur man analyserar dessa vid förberedelse för en revision

 • Att utföra revision av processer och deras samverkan med andra processer

 • Korrekt och faktabaserad resultatrapportering på ett sätt som tillgodoser ledningen

 • Utvärdera korrigerande åtgärders effektivitet för att eliminera orsakerna bakom problemen

Du behöver...

Utbildningslängd

 • En dag i klassrum och virtuell utbildning. För eLearning är den genomsnittliga utbildningstiden mellan 3–5 timmar. Utbildningstiden kan variera beroende på olika faktorer, däribland deltagarens aktuella kunskapsnivå om ämnet, utbildningsmiljö och inlärningsstil.

Utbildning från LRQA

Med LRQA kan du lära dig på ett sätt som fungerar för dig. Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar, från fysiska till virtuella klassrum. Läs mer om påbyggnadsutbildningar från LRQA. 

Anmälan Visa datum och platser

Priser från


Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Kurslängd

Intresserad av den här utbildningen?

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag