Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

OHSAS 18001 LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ

Hantera era arbetsmiljörisker.

OHSAS 18001 togs fram för att hjälpa organisationer att hantera faror på arbetsplatsen bättre. Fokus flyttas nu från OHSAS 18001 till ISO 45001, den nya internationella standarden för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Hantera era arbetsmiljörisker med hjälp av den nya standarden, ISO 45001.

OHSAS 18001 togs fram för att hjälpa organisationer att hantera faror på arbetsplatsen bättre. Fokus flyttas nu från OHSAS 18001 till ISO 45001, den nya internationella standarden för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Behov av en internationell standard för att säkerställa en konsekvent strategi för arbetstagare över hela världen uppkom i takt med att globala organisationer och komplexa försörjningskedjor började tillämpa styrningssystem för arbetsmiljö. Den nya internationella arbetsmiljöstandarden, ISO 45001:2018, publicerades den 12 mars 2018 och organisationer certifierade enligt OHSAS 18001 gavs en treårig övergångsperiod från publiceringsdatumet. ISO 45001 kombinerar den tekniska styrkan hos befintliga arbetsmiljöstandarder, inklusive OHSAS 18001, med den övergripande struktur från andra internationella standarder som ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) för att göra det lättare att integrera med företagens befintliga ledningssystem.

Behöver ni hjälp med övergången från OHSAS 18001 till ISO 45001?

Enkel övergång

OHSAS 18001 och ISO 45001 har många gemensamma krav för att underlätta en enkel övergång till den nya internationella arbetsmiljöstandarden. LRQA:s tekniska specialister bidrog till utvecklingen av OHSAS 18001 och har mycket hög kompetens i att förse er med en rad tjänster inom revision och certifiering eller övergång till ISO 45001.

 

OHSAS 18001 to ISO 45001:  övergång till den nya internationella standarden

LRQA förstår att förutsättningarna för varje organisation och deras ledningssystem för arbetsmiljö är unika. Vilken effekt övergången från OHSAS 18001 till ISO 45001 har, beror på er organisations komplexitet och hur moget ert befintliga ledningssystem är.

LRQA tar sig tid att förstå era särskilda behov. Vi agerar med omdöme, noggrannhet och omsorg för att leverera nödvändiga certifieringstjänster som hjälper er till en sömlös övergång till ISO 45001.

Varför certifiera sig enligt ISO 45001?

Medarbetares säkerhet

ISO 45001 ger ett strukturerat förhållningssätt till faroidentifiering och riskhantering för att hjälpa till att minska olyckor och arbetsmiljöfrågor genom en säkrare arbetsmiljö.

Förbättrad produktivitet

Bättre hälsa hos medarbetare minskar förlorad tid, ökar produktiviteten och bygger en positiv kultur på arbetsplatsen.

Efterlevnad av regelverk

Ett gediget ledningssystem för arbetsmiljö identifierar tillämplig lagstiftning och andra krav för att hjälpa er att följa lagen, och därmed bevara er organisations rykte.

Varför samarbeta med oss?

Oöverträffad erfarenhet

LRQA har gått i spetsen för utveckling av standarder och har varit marknadsledande inom certifiering och utbildning i mer än 30 år.

Teknisk expertis

Våra revisorer som är branschspecialister och experter på hälsa och säkerhet, matchar vi med era affärsbehov. Detta möjliggör en omfattande revision av ert system för att garantera att det är effektivt både i dag och på lång sikt.

Ditt företag hjälper LRQA att hjälpa andra

De vinster vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer forskning, ingenjörsvetenskap, teknik och utbildning till allmän nytta runtom i världen. Allt detta hjälper oss att stå fast vid det syfte som driver oss varje dag: att arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag