เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

มาตรฐาน OHSAS 18001 ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดการความเสี่ยงด้าน OH&S ด้วยมาตรฐาน OHSAS 18001

มาตรฐาน OHSAS 18001 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการอันตรายในสถานที่ทำงาน ขณะนี้อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนจากมาตรฐาน OHSAS 18001 มาสู่มาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใหม่ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการนี้

ภาพรวม

มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการมาตรฐานระบบจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถประเมินและได้รับการรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก

เมื่อการจัดการด้าน OH&S ได้ขยายขอบเขตไปสู่องค์กรระดับโลกและห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อนขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานสากลเพื่อรับรองแนวทางที่สอดคล้องกันสำหรับพนักงานทั่วโลก มาตรฐาน OH&S ระดับสากลใหม่ หรือมาตรฐาน ISO 45001:2018 นี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018 โดยองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 จะมีเวลา 3 ปีนับจากวันที่เผยแพร่มาตรฐานใหม่นี้ในการย้ายระบบของตน

มาตรฐาน ISO 45001รวมจุดแข็งทางเทคนิคของมาตรฐาน OH&S ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐาน OHSAS 18001 พร้อมด้วยโครงสร้างมาตรฐานระดับสากลอื่นๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001 (คุณภาพ) และมาตรฐาน ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการบูรณาการระบบจัดการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน OHSAS 18001

ความปลอดภัยของพนักงาน

มาตรฐาน OHSAS 18001 จะให้แนวทางที่มีระบบในการระบุอันตรายและจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและปัญหาด้านอาชีวอนามัยโดยผ่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

การเพิ่มผลิตภาพ

การที่พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นย่อมลดเวลาที่สูญเสียไป ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน และส่งเสริมผลิตภาพ

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ระบบจัดการด้าน OH&S โดยละเอียดจะระบุกฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญมากเพื่อช่วยให้คุณยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย และรักษาชื่อเสียงที่ดีขององค์กรของคุณ

การย้ายระบบที่ง่ายดาย

มาตรฐาน OHSAS 18001 มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ตรงกับมาตรฐาน ISO 45001 เพื่อการย้ายระบบที่ง่ายดายสู่มาตรฐานสากลใหม่ด้าน OH&S

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน OHSAS 18001

ด้วยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องความรับผิดชอบขององค์กร การรับรองมาตรฐาน OHSAS โดย LRQA จึงเป็นหนทางหนึ่งที่มองเห็นได้ในการทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบว่าธุรกิจของคุณให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ LRQA มีประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐาน OHSAS 18001 ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการตรวจประเมินและการรับรองในหลากหลายรูปแบบสำหรับคุณ หรือบริการย้ายระบบสู่มาตรฐาน ISO 45001

จากมาตรฐาน OHSAS 18001 สู่มาตรฐาน ISO 45001: การย้ายระบบสู่มาตรฐานสากลใหม่

LRQA ตระหนักดีว่าแต่ละองค์กรมีระบบจัดการด้าน OH&S ที่แตกต่างกันไป ผลกระทบของการย้ายระบบจากมาตรฐาน OHSAS 18001 สู่มาตรฐาน ISO 45001 จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนขององค์กรของคุณและสภาวะการพัฒนาของระบบบริการจัดการในปัจจุบันของคุณ

LRQA ใช้เวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยดำเนินการอย่างมีวิจารณญาณ ความละเอียดอ่อน และความใส่ใจที่จะส่งมอบบริการด้านการรับรองที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณสามารถย้ายระบบไปยังมาตรฐาน ISO 45001 ได้อย่างราบรื่น

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

LRQA เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนามาตรฐานและเป็นผู้นำตลาดด้านการรับรองและการฝึกอบรมมานานกว่า 30 ปี

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ผู้ตรวจประเมินของเราคือ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เราจับคู่ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบระบบของคุณเพื่อรับรองถึงผลที่ดีทั้งในป้จจุบันและในอนาคตระยะยาว

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LRQA รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กรณีศึกษา

เราดำเนินงานร่วมกับใครบ้าง

เราช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในภาคส่วนต่างๆ หลายสิบสาขาเพื่อผลักดันให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและบรรลุความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ดูกรณีศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?