Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Detaljhandel

Specialanpassat kravefterlevnad för livsmedels-branschen.

Hjälpa till att säkerställa att personalen, leverantörer och anläggningar uppfyller era egna högt ställda krav och kundernas förväntningar

För mer information om våra tjänster

Vi vet att ert varumärke är mer än bara en logotyp, det är grunden för era affärer.

Även om ackrediterade revisionsprogram ger er flera alternativ för att förbättra kvalitet, homogenitet och säkerhet på era anläggningar och produkter, så är flera av dessa alldeles för generella för att täcka in viktiga problem som rör kedjor inom detaljhandel och turism. LRQA har flera årtionden av erfarenhet baserat på samarbeten med några av de största och mest komplicerade detaljhandelsföretagen, restauranger och turismkedjor, vilket ger oss förmågan att utveckla specifika program som fokuserar på de speciella problem som våra kunder ställs inför.

Från hållbarhet och ansvarsfulla inköp, till kvalitet och specialanpassade certifieringsprogram så kan LRQA hjälpa ert företag att få större insikt och bättre skydd, oavsett var i leveranskedjan ni befinner er.

Interested in finding out how we can help your organisation?

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag