Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ESG, hållbarhet och klimatförändringar

Intyga ert engagemang inom miljöarbetet.

Organisationer och företag kopplar i allt större grad samman miljöstyrning, socialt ansvar och ekonomiska resultat.

En grund för hållbarhet

På LRQA sätter vårt team av experter kunderna i centrum för våra lösningar inom ESG, hållbarhet och klimatförändringslösningar och erbjuder ett brett utbud av verifierings-, utbildnings-, certifierings- och rådgivningstjänster som syftar till att stödja kundernas exakta affärsmål. Vi fokuserar på resultat som gör att ni bättre kan hjälpa era egna kunder och ligga steget före marknaden, idag och i framtiden.

Varje år genomför våra experter över 20 000 bedömningar i över 100 länder i frågor som rör ansvarsfull resurshantering och hållbarhet. Vi har två decenniers erfarenhet av att arbeta med över 450 multinationella kunder, och vårt unika perspektiv bygger på omfattande erfarenhet på plats kombinerat med unika data- och analysmöjligheter som levereras via EiQ, vår globala plattform för information om leverantörskedjan.

Vi samarbetar med er för att leverera bästa praxis

Vi hjälper våra kunder att navigera i ett risklandskap som påverkas av efterlevnad av lagar och regler, investerarintressen och ökande branschförväntningar på bästa praxis för hållbarhet.

Våra lösningar

Klimatförändringar

Genom att kombinera teknisk expertis, global räckvidd och djup branschkunskap kan våra tjänster för verifiering, validering, certifiering och varumärkessäkring hjälpa till att visa engagemang i alla dimensioner av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Vi är en CDP-ackrediterad leverantör, och vårt team kommer att arbeta tillsammans med er för att leverera erkända certifieringstjänster som hjälper er organisation att bygga förtroende hos intressenter, driva resultat, inspirera era medarbetare och skydda planeten.

Ansvarsfull sourcing

Vårt team har över 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder att upprätta strategier för ansvarsfull resurshantering som inte bara uppfyller marknadens, intressenternas och investerarnas behov utan också ger positiva mätbara effekter i hela deras verksamhet och leveranskedjor.

Vi arbetar tillsammans med er för att minska riskerna genom att identifiera de utmaningar som är specifika för er organisation när det gäller ansvarsfull resurshantering. Vi hjälper er att uppfylla kraven i viktiga regelverk som EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) och US Tarif Act samt annan lagstiftning.

Data och analys

EiQ, bygger ESG-resiliens genom handlingsbar insikt. EiQ, vår globala plattform för information om leverantörskedjan, hjälper er att identifiera, prioritera och hantera risker för att driva affärsresultat och uppfylla lagstadgade krav. 

EiQ tillhandahåller verifierad data från leverantörskedjan som ger en 360-gradersvy av er leverantörskedja och informerar vårt rådgivningsteam om hur man bäst utvecklar skräddarsydda lösningar anpassade till er just affärsstrategi.

Våra tjänster inom klimatförändring och hållbarhet

Bland våra tjänster finns certifiering, validering, verifiering och utbildning inom alla aspekter som rör hållbarhet, samt för etisk försörjning från leverantörer. Vi hjälper till att säkerställa att era styrsystem identifierar och hanterar aktuella risker inom klimatförändring och hållbarhet, samtidigt som ni får möjlighet att realisera potentiella möjligheter.

Interested in finding out how we can help your organisation?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag