Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Klimatförändring och HÅLLBARHET

Intyga ert engagemang inom miljöarbetet.

Organisationer och företag kopplar i allt större grad samman miljöstyrning, socialt ansvar och ekonomiska resultat.

En grund för hållbarhet

I takt med att världens befolkning ökar kommer fler människor att behöva få tillgång till utbildning, mat, transport, energi, rent vatten och sanitet. Detta kommer inte bara att skapa ökad efterfrågan på energi, utan även ett behov av globala leveranskedjor och hållbar drift för att kunna övervakas och optimeras.

Myndigheter och företag, oavsett storlek, har insett att man måste agera och man har även börjat agera. I september 2015 antog FN de nya målen för hållbar utveckling (SDGs) för år 2030. Man satta upp 17 mål för att skapa en ambition för att skapa en inkluderande, hållbar och tålig framtid för alla.

Ett kraftfullt nytt erbjudande inom datadriven ESG-säkring
image11wlj.png

Våra tjänster inom klimatförändring och hållbarhet

Bland våra tjänster finns certifiering, validering, verifiering och utbildning inom alla aspekter som rör hållbarhet, samt för etisk försörjning från leverantörer. Vi hjälper till att säkerställa att era styrsystem identifierar och hanterar aktuella risker inom klimatförändring och hållbarhet, samtidigt som ni får möjlighet att realisera potentiella möjligheter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

Så här kan vi hjälpa till

Våra innovativa helhetslösningar hjälper våra kunder att styra i ett snabbt föränderligt risklandskap – från oberoende tredjeparts revision, certifiering och utbildning till konsulttjänster, teknologi för säkerhet i realtid, och datadriven transformation av leveranskedjan - och ser till att de utformar sin egen framtid istället för att låta den forma dem.

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag