Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 45001 CERTIFIERING

Få globalt erkännande med ISO 45001-certifiering.

En ISO 45001-certifiering omfattar alla organisationer oavsett storlek, sektor och geografisk placering. Standarden introducerar ett ramverk som ska användas inom leveranskedjan för att skapa en säkrare arbetsmiljö med fokus på medarbetarnas välbefinnande.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

ISO 45001-certifieringen gör det lättare för er att visa att ni har ett robust ledningssystem för arbetsmiljö, vilket höjer ert anseende hos såväl kunder som anställda.

GAP-analys

ISO 45001 GAP-analys är en revisorledd tjänst som hjälper er att fokusera på kritiska och stora risker eller bristande områden i ert ledningssystem för arbetsmiljö (OH&S), innan den formella utvärderingen eller övergången. Oavsett om ni befinner er i ett tidigt implementeringsskede av ert ISO 45001 ledningssystem eller vill genomföra en ”test” kan ni själva avgöra omfattningen.

Certifiering och revision

Vi är specialister inom uppfyllande av ledningssystem, från GAP-analyser till utvärdering och vidare till den slutliga certifieringen, allt underbyggt med expertråd som återspeglar behoven inom er bransch. Vårt skräddarsydda approach sträcker sig utöver uppfyllandet, för att ge en heltäckande utvärdering som hjälper er att uppfylla större strategiska mål.

Integrerade revisioner

Om ni har flera ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet kan det vara en fördel att använda våra koordinerade utvärderings- och övervakningsprogram, på så sätt kan ni spara både tid och pengar samtidigt som arbetet underlättas.

Certifieringstjänster

LRQA levererar utvärderingstjänster inom certifiering, validering och verifiering till alla av världens ledande standarder och scheman som omfattar miljö, hållbarhet, energiledning, driftskontinuitet, it-säkerhet och mycket mer.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag