Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 39001 System för hantering av trafiksäkerhet

Rädda liv med en standard för vägtrafiksäkerhet.

Användningen av vägar utvecklas i snabb takt, mycket på grund av ny teknik och allt mer avancerade fordon, och detta kräver ett systematiskt tillvägagångssätt där vägtrafiksäkerheten är oerhört viktig. Bidra till att skapa säkrare vägar med ISO 39001-certifiering.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

I ISO 39001 vägtrafiksäkerhetsstandard (RTS), som publicerades 2012, anges de lägsta kraven rörande ledningssystem för vägtrafiksäkerhet avsedda för myndigheter, vagnparksoperatörer, offentliga eller privata organisationer som samverkar med vägtrafiksystem.

Kraven i ISO 39001 bidrar till att minska antalet dödsfall och allvarliga skador på grund av trafikolyckor och bygger på tre huvuddelar:

  • utveckling och implementering av en ändamålsenlig policy för vägtrafiksäkerhet,
  • utveckling av mål och åtgärdsplaner för vägtrafiksäkerhet som förenar lagstadgade och organisationsspecifika krav,
  • och ytterligare information baserat på kriterier som rör vägtrafiksäkerhet som en organisation anser att man kan kontrollera och påverka.

Fördelarna med ISO 39001

Uppvisa engagemang

ISO 39001-certifiering visar intressenter att ni fokuserar på vägtrafiksäkerhet.

Nå målen

Uppnå målen för säkerhet och socialt ansvar genom en ökad medvetenhet om lagstadgade och bästa agerande som rör vägtrafiksäkerhet.

Förbättra effektivitet

ISO 39001 kan hjälpa organisationer att granska och optimera resurstilldelning genom bättre ledning.

Konkurrensfördel

Få konkurrensfördelar genom att vara en av de organisationer som har implementerat ISO 39001.

ISO 39001-certifiering

Arbeta tillsammans med LRQA för att erhålla ISO 39001-certifiering och garantera en ansvarsfull drift som prioriterar medarbetarsäkerhet, samtidigt som det förbättrar vägtrafiksäkerheten och utgör ett positivt exempel för andra.

Certifiering är en process i två steg som säkerställer att ni har ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 39001. När ni har klarat den formella revisionen erhåller ni ett ISO 39001-certifikat, detta är giltigt under tre år och ska granska årligen.

Varför samarbeta med oss?

Oöverträffad erfarenhet

Under årtionden har LRQA legat i framkant när det gäller utveckling av internationella säkerhetsstandarder. LRQA har varit involverade i säkerhetsbranschen sedan 1760.

Teknisk expertis

Våra revisorer är experter på ledningssystem och vi matchar revisorerna helt efter era verksamhetsbehov, för att täcka in allt från hälsa och säkerhet till socialt ansvar och exakta fordonsbehov. Vi erbjuder många olika tjänster som ger er möjlighet att visa ert arbete och fokus på vägtrafiksäkerhet, för att reducera vägtrafikrelaterade skador och olyckor.

Er verksamhet hjälper LRQA att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag