Skip content
Woman Driving

Chroń życie ludzi ze standardem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sposób korzystania z dróg gwałtownie się zmienia wraz z pojawianiem się nowych technologii i coraz bardziej zaawansowanych pojazdów, dlatego sprawą nadrzędną jest systematyczne podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomóż zwiększyć bezpieczeństwo na drogach uzyskując certyfikat ISO 39001.

+48 58 555 75 00

Kliknij tutaj.

Zarys ogólny

Norma ISO 39001 dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego (RTS) została opublikowana w 2012 roku i zawiera minimalne wymogi dla każdego systemu zarządzania RTS odpowiednie dla rządów, operatorów flot pojazdów lub jakichkolwiek organizacji publicznych bądź prywatnych mających styczność z systemem ruchu drogowego.

Wymogi ISO 39001 pomagają ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń wynikających z wypadków drogowych za pomocą trzech głównych działań:

  • stworzenie i wdrożenie odpowiedniej polityki RTS;
  • opracowanie celów RTS i planów działania uwzględniających wymogi prawne i wewnętrzne wymogi organizacji;
  • oraz poszczególnych dodatkowych kryteriów związanych z RTS, które zdaniem organizacji znajdują się w sferze jej kontroli bądź wpływu.

Korzyści z ISO 39001

Wykaż zaangażowanie

Certyfikat ISO 39001 pokaże zainteresowanym stronom, że doceniasz wagę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Osiągaj cele

Osiągnij cele w zakresie bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności zwiększając świadomość kwestii prawnych i najlepszych praktyk związanych z RTS.

Zwiększ wydajność

ISO 39001 może pomóc organizacjom w auditowaniu i optymalnej alokacji środków poprzez lepsze zarządzanie.

Przewaga nad konkurencją

Zdobądź przewagę nad konkurencją wchodząc do ścisłego kręgu organizacji, które wdrożyły ISO 39001.

Certyfikat ISO 39001

Nawiąż współpracę z LRQA, aby uzyskać certyfikat ISO 39001 i zadbać o odpowiedzialność swoich działań, w których priorytetem jest bezpieczeństwo pracownika i dalsza poprawa bezpieczeństwa na drogach, oraz daj przykład innym.

Certyfikacja jest dwuetapowym procesem, po którym będziesz mieć pewność, że Twój system zarządzania spełnia wymogi ISO 39001. Po przejściu formalnego audytu, otrzymasz certyfikat ISO 39001, który zachowa ważność przez trzy lata pod warunkiem przejścia corocznych wizyt kontrolnych.

Dlaczego warto nas wybrać?

Niedoścignione doświadczenie

LRQA jest od dekad w czołówce jeśli chodzi o rozwój międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Grupa LRQA działa w branży bezpieczeństwa od 1760 roku.

Wiedza techniczna

Nasi auditorzy to eksperci w zakresie systemów zarządzania, dobierani odpowiednio do Twoich potrzeb biznesowych - czy będą to kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznej odpowiedzialności czy konkretne zadania związane z motoryzacją. Oferujemy szereg usług, które pozwolą Ci wykazać zaangażowanie w dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego, pozwalając na zmniejszenie liczby obrażeń i wypadków drogowych.

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólnie działać na rzecz bezpieczniejszego świata.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LRQA, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

Skontaktuj się z nami

STUDIA PRZYPADKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ