Skip content
Woman Driving

Een norm voor verkeers-veiligheid kan levensreddend zijn.

Door de snelle ontwikkeling van het wegverkeer als gevolg van nieuwe technologieën en steeds geavanceerdere voertuigen, is een systematische aanpak van de verkeersveiligheid van het allergrootste belang. Draag bij aan het veiliger maken van wegen door het verwerven van de ISO 39001-certificering.

+31 10 899 7300

Klik hier.

Overzicht

De ISO 39001 road traffic safety standard (RTS - standaard verkeersveiligheid), gepubliceerd in 2012, specificeert de minimumeisen voor een RTS-management systeem voor overheden, wagenparkbeheerders of elke publieke of private organisatie die te maken heeft met het wegverkeerssysteem.

De ISO 39001 eisen dragen via drie belangrijke routes bij aan het terugdringen van het aantal doden en zwaargewonden als gevolg van verkeersongevallen:

  • ontwikkeling en implementatie van een adequaat RTS-beleid;
  • de ontwikkeling van RTS-doelstellingen en actieplannen waarin wettelijke en organisatie-specifieke eisen zijn opgenomen;
  • en aanvullende informatie over de criteria met betrekking tot RTS, die een organisatie beschouwt als deel uitmakend van haar invloeds- of controleregime.

Voordelen van ISO 39001

Geef blijk van duurzaamheid

Met een ISO 39001 certificering laat u stakeholders zien dat u het belang van verkeersveiligheid onderkent.

Doelen realiseren

Voldoe aan de doelstellingen inzake veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid door een grotere bewustwording van juridische en best practice kwesties op het gebied van RTS.

Verbeter de efficiëntie

ISO 39001 kan - door beter management - organisaties ondersteunen bij het auditen en optimaliseren van de middelenverdeling.

Concurrentievoordeel

U krijgt een voorsprong op de concurrentie door toe te treden tot de selecte groep organisaties die ISO 39001 implementeren.

ISO 39001 Certificering

Werk samen met LRQA voor het verwerven van de ISO 39001-certificering en het waarborgen van een verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij de veiligheid van medewerkers voorop staat. In één moeite door wordt de verkeersveiligheid verder verbeterd en geeft u anderen het goede voorbeeld.

Certificering is een proces in twee stappen. U beschikt hiermee over een managementsysteem dat voldoet aan de ISO 39001 eisen. Is het formele assessment succesvol afgerond, dan ontvangt u een ISO 39001 certificaat dat drie jaar geldig blijft en dat onderworpen is aan een jaarlijkse controle.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Technische expertise

Onze experts zijn specialisten op het gebied van managementsystemen. Wij selecteren hen op basis van uw zakelijke eisen: van gezondheid en veiligheid tot sociale verantwoordelijkheid en specifieke automotive behoeften. Wij bieden een breed scala aan diensten waarmee u uw inzet voor verkeersveiligheid kunt aantonen, en waardoor het aantal verkeersslachtoffers en -ongevallen kan worden teruggebracht.

Onpartijdigheid

Wij handhaven onze objectiviteit door proactief belangenconflicten in alle LRQA-bedrijven te voorkomen, met inbegrip van consultancy en certificering van derden. Klik hier om meer te leren over onze accreditaties voor managementsystemen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

CASE STUDIES

Insights

EVENEMENTEN