Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 26000-verifiering

Uppfyll kraven som gäller företagsansvar.

LRQA tillhandahåller flera olika tjänster för organisationer som arbetar med att uppfylla sitt företagsansvar i enlighet med kraven i ISO 26000.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

ISO 26000 är omfattande riktlinjer som rör företagets samhällsansvar. Detta ger organisationer riktlinjer om principerna och kärnämnen som ska hanteras för att säkerställa att man identifierar och mildrar samhällsrisker och dess inverkan.

ISO 26000 tillhandahåller riktlinjer och är i nuläget inte en certifierbar standard. Trots detta kan en organisation få utfört en GAP-analys i förhållande till riktlinjerna.

GAP-analys

LRQA tillhandahåller ISO 26000 GAP-analys baserat på standarden, för att på så sätt kunna identifiera organisationens starka och svaga sidor inom samhällsansvar. En GAP-analys kan bekräfta områden som ni redan arbetar med genom befintlig certifiering, samt poster som kräver ett mer systematiskt tillvägagångssätt.

Verifiering

Även om man i nuläget inte kan certifiera i enlighet med ISO 26000 så kan en organisation få verksamheten verifierad baserat på riktlinjerna, inklusive verifiering av relevant data och information som rör samhällsansvar; exempelvis hållbarhetsrapporter som tas fram till intressenter.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag