Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 26000

Förbättra ert fokus på CSR.

ISO 26000 är ett internationellt vägledande dokument om företagets samhällsansvar (CSR). Detta ger organisationer riktlinjer om principerna och kärnområdena som ska hanteras för att säkerställa att man identifierar och kontrollerar utvalda sociala ansvarsrisker och dess inverkan.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Som branschintressenter och med tanke på att media i allt högre grad granskar olika frågor, som t.ex. rättvis drift och leveranskedja så kan dessa områden utgöra en markant risk för en organisation. Dessutom understryker dessa uppgifterna siffrorna i balansrapporten och ert rykte, just därför är det viktigt att hantera dessa för att skydda verksamhetens pågående processer.

ISO 26000 följer olika tillvägagångssätt enligt typiskt certifierbara standarder och täcker in följande områden:

  • Organisationsledning
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetspraxis
  • Miljö
  • Rättvis drift
  • Konsumentproblem
  • Samhällsengagemang och utveckling

Även om vissa områden kanske redan omfattas av befintliga ledningssystem, som t.ex. ISO 14001 och ISO 45001, finns det flera områden som inte hanteras på ett lämpligt och systematiskt sätt.

ISO 26000 kan hjälpa er organisation att agera på ett etiskt och tydligt sätt som bidrar till samhället.

Fördelarna med ISO 26000

Intressentförtroende

Standarden ISO 26000 hjälper organisationer att, inför sina intressenter, visa att man tar sitt samhällsansvar och att man uppfyller sina åtaganden.

Reducera kostnader

Robusta affärsbeslut underlättar kontinuerlig förbättring samtidigt som man mildrar riskerna, vilket bidrar till ett effektivare resursanvändande och reducerade kostnader.

Konkurrensfördel

Ni kan använda principerna i ISO 26000 som referensvärde gentemot konkurrenter och ta fram mätbara mål för samhällsansvaret.

Behöver du hjälp med ISO 26000?

LRQAs (LRQA) utvärderingstjänster hjälper er att identifiera organisationens starka och svaga sidor när det gäller samhällsansvar. LRQA kan även bistå med granskning av relevant data och information – som t.ex. hållbarhetsrapporter som tas fram till intressenterna.

Varför samarbeta med oss?

Teknisk expertis

LRQA:s teknikexperter har under årtionden arbetat i framkant inom utveckling av internationella standarder. Vi rekryterar våra revisorer för deras expertis inom området, så att ni kan vara säkra på att de förstår de utmaningar ni ställs inför och vilka möjligheter som finns, oavsett vilken bransch ni är verksamma inom.

Oöverträffad erfarenhet

Våra revisorer utför revisioner som rör standarder som t.ex. SMETA, SA8000, ISO 14001 och ISO 45001, vi besitter alltså omfattande kunskaper rörande alla standarder.

Er verksamhet hjälper LRQA att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag