Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Verifikace dle ISO 26000

Zaměřte se na požadavky odpovědnosti Vaší firmy.

Společnost LRQA nabízí řadu služeb organizacím, které chtějí uspokojit požadavky na společenskou odpovědnost firem dle ISO 26000.

Přečtěte si více informací o této službě

Přehled

ISO 26000 nabízí vyčerpávající návody v oblasti společenské odpovědnosti firem. Poskytuje organizaci přehled principů a základních oblastí, na které by se měla zaměřit při identifikaci a minimalizaci společenských rizik a dopadů.

ISO 26000 poskytuje pouze návody; v současnosti není standard certifikovatelný. Nicméně lze provést rozdílovou analýzu organizace proti uvedeným návodům.

Rozdílová analýza (GAP)

Společnost LRQA nabízí provedení rozdílové analýzy podle pokynů dle standardu ISO 26000, který umožní určit silné a slabé stránky organizace s ohledem na společenskou odpovědnost. Rozdílová analýza může potvrdit oblasti, které Vaše organizace již řeší pomocí stávajících certifikací, stejně jako určit oblasti, které vyžadují systematičtější přístup.

Verifikace

Přestože se certifikace dle ISO 26000 neprovádí, organizace si mohou ověřit soulad svých postupů s pokyny, včetně verifikace příslušných údajů a informací vztahujících se ke společenské odpovědnosti, například zpráv o udržitelnosti zaměřených na zainteresované strany.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Přečtěte si více informací o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?