Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

LRQA

Audity dodavatelského řetězce.

Dodavatelský řetězec je tak silný, jako jeho nejslabší článek.

Buďme v kontaktu

Přehled

Pro organizace je stále důležitější kontrolovat klíčová rizika a problémy v rámci jejich dodavatelského řetězce. Složité dodavatelské řetězce – které se často mohou rozprostírat přes více zemí i kontinentů – představují pro jakoukoliv organizaci významný rizikový prvek.

Hlavní rizika spočívají v problému, zda společnosti ve Vašem dodavatelském řetězci používají efektivní program řízení rizik, který splňuje požadavky Vaší organizace. Za účelem zachování konkurenceschopnosti a ziskovosti je nezbytné zajistit přísný management dodavatelského řetězce. Míra úspěšnosti či neúspěšnosti Vašich dodavatelů může ovlivnit renomé Vaší organizace, hodnotu značky nebo schopnost zajistit soulad s legislativními požadavky.

Informační audity dodavatelského řetězce a management třetích stran jsou současně oblastí s narůstající důležitostí s ohledem na nedávný vzestup v oblasti outsourcingu, vývoje cloudového prostředí a zásad použití vlastních zařízení (Bring Your Own Device, BYOD). Samy tyto faktory ztěžují organizacím ochranu jedné z nejcennějších komodit – dat.

Přístup LRQA pomohl společnosti DB Schenker Malaysia zajistit, abychom nadále mohli posilovat bezpečnost dodavatelského řetězce.

Wolfgang Laabs

Výkonný ředitel, DB Schneker Logistics, Malajsie

Přínosy pro organizace

Naše audity připravené klientům na míru poskytují dodatečnou úroveň zajištění Vašich certifikovaných systémů managementu. Tento přístup Vám dává jistotu, že organizace zapojené do Vašeho dodavatelského řetězce poskytují konzistentní kvalitu dle Vašich vlastních vysokých požadavků.

 • Minimalizujte rizika dodavatelského řetězce
 • Identifikujte oblasti pro zlepšení
 • Renomé značky a zapojení zúčastněných stran
 • Etické zajišťování surovin dodavateli
 • Analýza dat a poznatky pro zvýšení konkurenční výhody

To je důvod, proč organizace berou řízení a auditování dodavatelského řetězce vážně. Efektivní management dodavatelského řetězce může být složitou záležitostí, ať už jsou Vaším cílem udržitelné zdroje, identifikace a validace Vašich dodavatelů nebo třeba etické zajišťování zdrojů. Společnost LRQA může pomoci organizacím identifikovat a minimalizovat potenciální rizika a zajistit audity potřebné ke zlepšení strategií dodavatelských řetězců.

Po provedení úvodního šetření a jednání, Vám společnost LRQA může nabídnout řešení vyvinuté specificky pro Vaši organizaci, které zajistí, že audity budou navrženy pro potřeby Vaší organizace.

Existuje mnoho prostředků, jak umožnit organizacím efektivně omezovat jejich rizika v oblasti dodavatelského řetězce a současně výrazně zvyšovat příležitosti nabízené úspěšně fungujícím dodavatelským řetězcem.

Naše audity dodavatelského řetězce zahrnují:

 • Verifikaci dodavatelů
 • Etické a udržitelné zdroje
 • Ochranu dat
 • Plán auditu dodavatelského řetězce na míru prováděný druhou stranou na pracovišti i vzdáleně
 • Analýza trendů a tedy lepší vhled do systému s využitím dat z auditu dodavatelského řetězce
 • Vládní služby
 • Audity vracení výrobků

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?