Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

LRQA

Usługi assurance dla firm i sektorów.

Kluczowe dla osiągania celów strategicznych.

Zarys ogólny

Dla globalnych firm coraz ważniejsze staje się wdrożenie niezawodnych zasad ładu korporacyjnego i zarządzania sektorem. Skuteczne zasady ładu korporacyjnego są kluczowe dla wyników firmy oraz realizacji jej celów strategicznych.

Wiele organizacji jest zobowiązanych czy to poprzez regulacje prawne czy przez swoich udziałowców do wdrożenia skutecznych procesów i procedur korporacyjnych. Jednocześnie wiele firm obecnie niezależnie od wymogów decyduje się na doskonalenie swojej polityki i operacji, aby zwiększać wydajność i rentowność.

Korzyści organizacyjne

Nasz pakiet usług assurance dla firm i sektorów zapewnia organizacjom szereg korzyści, w tym:

 • Pewność, że ich strategie doskonalenia działalności są skuteczne
 • Ocenę, czy wsparcie zewnętrzne i wewnętrzne, które jest kluczowe do osiągania celów wydajności, działa zgodnie z ich założeniami. Wskazanie obszarów, gdzie konieczna jest dalsza poprawa.
 • Optymalizację istniejących programów bądź norm

Bez względu na to, jakie są twoje potrzeby, jeden z naszych specjalistów pomoże Ci znaleźć odpowiednie narzędzia i techniki.

Nasze usługi assurance dla firm i sektorów obejmują:

 • Analizę systemu pomiarowego
 • Six sigma
 • Analizę błędów i skutków (FMEA)
 • Statystyczną kontrolę procesu (SPC)
 • Działania naprawcze
 • Lean
 • Narzędzia do rozwiązywania problemów i zapewniania jakości
 • Zarządzanie zmianą
 • Informację zarządczą
 • Coaching i mentoring
 • Kulturę organizacyjną
 • Audyt przepływu informacji
 • Warsztaty w zakresie upraszczania procedur
 • Benchmarking
 • Zaangażowanie pracowników

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?