Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωτικό Υλικό

Ευρετήριο διαθέσιμων πηγών και πληροφοριακού υλικού (Κανονισμοί, Κατευθυντήριες οδηγίες, Οδηγοί και Τεχνικά δελτία).

Αναζήτηση

Εμφανίζονται 1-10 από 36 αποτελέσματα
Τα πιο πρόσφατα

ISO 27001: Πρόληψη, εντοπισμός και επιτυχής απόκριση σε κυβερνοαπειλές.

Παρακολουθήστε τώρα το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "ΙSO 27001: Πρόληψη, εντοπισμός και επιτυχής απόκριση σε κυβερνοαπειλές"

Webinar
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
ISO 27001

Κατευθυντήριες σημειώσεις: Διαχείριση κινδύνων σε απομακρυσμένους χώρους εργασίας με το ISO 27001 ENG

Ποιες βασικές ενέργειες θα μπορούσατε να εξετάσετε προκειμένου να μετριάσετε τους αναδυόμενους κινδύνους;.

Κατευθυντήριες σημειώσεις
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
ISO 27001

Οδηγός: Κυβερνοασφάλεια: Διαχείριση κινδύνων & οικοδόμηση εμπιστοσύνης ENG

Πώς να αντιμετωπίσετε το μεταβαλλόμενο τοπίο της κυβερνοασφάλειας μέσω υπηρεσιών πιστοποίησης ISO;

Οδηγός
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
ISO 27001
Integrated

Φυλλάδιο: Κατανοώντας το ISO 27001 ENG

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του ISO 27001 και πώς μπορεί να σας βοηθήσει η LRQA;

Φυλλάδιο
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
ISO 27001
Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;