Skip content
Office with lights on

Μάθετε πώς να εφαρμόσετε το ISO 22301.

Η διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας βοηθά τους οργανισμούς να προετοιμαστούν για απρόσμενες καταστάσεις, να αναποκριθούν στις προκλήσεις και να παραμείνουν σε λειτουργία.

ISO 22301 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, Πιστοποίηση και Εκπαίδευση

+30 21 11 99 6522

Επικοινωνία

Γενικά

Ακόμα και το ασήμαντο περιστατικό μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στους οργανισμούς. Σε έναν ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο με απρόβλεπτες συνθήκες, η ανάγκη για ένα ανεξάρτητα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (BCMS) καθίσταται ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία.

Η πιστοποίηση κατά ISO 22301: 2019 από την LRQA συμβάλει στον μετριασμό των κινδύνων, ενισχύει την ανθεκτικότητα του οργανισμού σας και θωρακίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών εξασφαλίζοντας γρήγορη ανάκαμψη από τις σοβαρές επιπτώσεις μεγάλων συμβάντων.

Η πιστοποίηση ισχύει για όλους τους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα δράσης τους. Το πρότυπο αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια, διασφαλίζοντας ότι παραμένει σχετικό ενόψει των όποιων πρόσφατων απειλών και κινδύνων.

Η περίοδος μετάβασης στο ISO 22301: 2019 έχει παραταθεί στις 30 Απριλίου 2023.

Τα οφέλη του ISO 22301

Μετριασμός κινδύνου και περιορισμός διακοπής εργασιών

Η εφαρμογή ενός συστήματος BCMS με πιστοποίηση ISO 22301 από την LRQA βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίσουν και να μετριάσουν βασικούς κινδύνους, εξουδετερώνοντας την απειλή ενός συμβάντος, ακόμη και πριν αυτό συμβεί. Εντοπίζοντας πιθανούς κινδύνους, σας προετοιμάζει για το απρόοπτο, επιτρέποντάς σας να ανταποκριθείτε γρήγορα και αποφασιστικά, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο διακοπής της παραγωγής σε περίπτωση συμβάντος.

Σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και ισχυρότερη φήμη

Η πιστοποίηση ISO 22301 διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται έλεγχοι και διαδικασίες που επιτρέπουν στον οργανισμό σας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αναστάτωση που προκαλείται από σημαντικά περιστατικά. Επιτρέπει στον οργανισμό σας να διατηρήσει με ασφάλεια τη λειτουργία του διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες σας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης που αναμένουν από την επωνυμία σας, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη φήμη σας. 

Ελαχιστοποιήστε τυχόν οικονομικές απώλειες

Η μεθοδική προσέγγιση βάσει σχεδίου Plan-Do-Check-Act που περιγράφεται στο ISO 22301 διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση πόρων για τη μείωση του συνολικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση τυχόν οικονομικών ζημιών για την επιχείρηση.

Εμπιστοσύνη πελατών και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Εφαρμόζοντας ένα ισχυρό BCMS με τη βοήθεια της LRQA, κερδίζετε την εμπιστοσύνη πελατών και ενδιαφερόμενων μερών, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την υποβολή προσφορών για νέα έργα.

Χρειάζεστε βοήθεια με το ISO 22301;

Η LRQA ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου κατά την αξιολόγηση του BCMS και πρωτοπορεί στις υπηρεσίες συμμόρφωσης κατά ISO 22301, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία ως φορέας παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης και εκπαίδευσης. Προσφέρουμε σεμινάρια ISO 22301, επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων ISO 22301,αξιολόγηση και πιστοποίηση ISO 22301 για να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τις απαιτήσεις του προτύπου και να ανταποκριθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση συμβάντος.

Στην LRQA, εξετάζουμε αναλυτικά κάθε κίνδυνο και πιθανή απειλή. Παράλληλα, διασφαλίζοντας την εφαρμογή διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας, ενισχύουμε την ακεραιότητα του εμπορικού σας σήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πιστοποίηση ή τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ISO 22301.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Ανεξαρτησία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Η LRQA ήταν ο πρώτος φορέας πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από τον αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης της βρετανικής κυβέρνησης (UKAS), αποδεικνύοντας την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τον επαγγελματισμό μας για τη διεξαγωγή υπηρεσιών πιστοποίησης για το σύστημα διαχείρισής σας.

Τεχνογνωσία

Κάθε επιθεωρητής της LRQA είναι εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος στα συστήματα διαχείρισης, εστιάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας προσφέρει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων και των απαιτούμενων σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.