Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συμμόρφωση; Με εμπιστοσύνη και σιγουριά.

Σας βοηθάμε να διαμορφώσετε το μέλλον σας.

Συνδυάζουμε ισχυρές αξίες και δεκαετίες εμπειρίας.

Είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά που φέρουμε αλλά η σημερινή μας ταυτότητα είναι αυτή που καθορίζει και διαμορφώνει την αγαστή μελλοντική συνεργασία με τους πελάτες μας. Λειτουργώντας σε περισσότερες από 120 χώρες, έχοντας κατακτήσει την αναγνώριση περισσοτέρων από 30 παγκόσμιων φορέων διαπίστευσης και καλύπτοντας σχεδόν κάθε τομέα ενδιαφέροντος, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τους ενδεχόμενους κινδύνους, να βελτιωθείτε και να ενδυναμώσετε την αξιοπιστία σας απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε όλο τον κόσμο. 

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;